mars 20

Kan blinkende elgskilt få bilistene til å senke farten?

Det gule, blinkende lyset som varsler elg er tydelig. Foto: Vilnemda

Kan blinkende elgskilt få bilistene til å senke farten?

Vi kjører som regel forbi elgskilt uten å se elg. Det gjør at folk ikke senker farten, og skiltene har minimal effekt. Men gulblink ser ut til å virke skriver Vegnett.

| via Vegnett

Mange elger er på farten om dagen. Det er også noen underskilt til elgskilt med gulblink som flyttes rundt på teststrekninger i Troms.

-Vi tester ut flyttbare skilt der elgfaren er størst. Dette skal få bilistene oppmerksomme på elgfaren, så de senker farten, sier Henrik Wildenschild i Statens vegvesen som leder forsøket.

Viltnemda setter på gulblink med SMS

Det er viltnemder som setter opp skiltene og aktiverer gulblink med SMS, og Wildenschild er glad for det gode samarbeidet.

– De kjenner elgens adferd best og vet når og hvor det er elgfare. Det er derfor til stor hjelp at de sørger for at skilt med gulblink er på rett sted og tid. I tillegg til egne erfaringer, får de også bistand fra elgvarselgruppe på FB med 3000 medlemmer.

I fjor satte Vegvesenet også opp permanent gulblinkende elgskilt på to strekninger. Disse er finansiert av Innovasjonsprogrammet i Statens vegvesen. Også her er det viltnemda som setter på gulblink ved behov. Senere skal Vegvesenet måle om folk faktisk kjører saktere når de ser gulblink.

Tilbakemeldinger fra bilister, naboer og viltnemd så langt er at gulblinkene gjør at folk kjører betydelig saktere, men dette skal vi evaluere.

Er det vellykket kan kanskje denne formen for varsling bli en del av driftskontraktene, men med bistand fra Viltnemder, foreslår Wildenschild

Vanlige elgskilt har begrenset effekt

Statens vegvesen har over to tusen skilt som varsler elgfare rundt om i landet. Disse står der faren for å møte elg er størst, men forskning viser at elgskilt har begrenset effekt fordi folk er så vant til å se elgskilt uten å se elg.

– Viktig å prøve nye tiltak

Det er klar sammenheng mellom fartsgrense, fartsnivå og påkjørsler.

Siden vanlige elgfareskilt ikke får bilistene til å kjøre saktere, er det viktig å prøve ut andre tiltak som kan redusere antall kollisjoner med elg.

Prøveprosjektet i Troms med ambulerende elgskilt med gulblink, er innovativt. Det blir interessant å se om farten faktisk går ned når prosjektet er skikkelig evaluert.

Det sier Guro Ranes som leder trafikksikkerhetsarbeidet i Statens vegvesen.

Sjåfør kan aktivere gulblink med frontlys

Wildenschild ønsker senere å teste at bilistene varsler medtrafikanter om elgfare der det er permanente skilt.

– Det er teknisk mulig at bilistene kan blinke med frontlysene mot en sensor som aktiverer gulblinken på elgskiltene. Dette håper vi å få midler til å prøve ut senere, sier Wildenschild.

Rydder opp i elgskilt i nord

Vegvesenet har lagd et kart som viser alle påkjørsler og elgskilt Vegvesenet har satt opp.

Elgskilt skal stå der det faktisk er fare for elg. Vilttrekk endres over tid, og skiltene skal tas ned i perioder der faren er moderat eller liten.

– Vi skal nå rydde opp i elgskiltene. De skal flyttes eller fjernes, og nye skal settes opp der det har vært elgulykker de siste årene, sier Wildenschild.

Elgen krysser vegen hver femte dag i snitt

Forskere som har fotfulgt elger med GPS, viser at de krysser vegen hver femte dag i snitt. I fjor var det 9000 hjortevilt som ble påkjørt på vegen.

Aktuell link / foto via Vegnett /