mars 23

Fredrikstad kommune utsetter innkreving av nylig regulert husleie..

Fredrikstad kommune leier ut sine boliger til gjengs leie. I forbindelse med årets beregning/taksering har det kommet frem at enkelte leietakere får en stor prosentvis økning i sin husleie.

Tilbakemeldinger

Kommunen har fått tilbakemeldinger på at de burde vært tidligere ute med informasjon om de nye husleieprisene, og at de burde ha sett på muligheter for en gradvis opptrapping av husleiene, der hvor økningen blir veldig stor.

Til etterretning

-Vi tar dette til etterretning og har derfor besluttet å utsette innføring av de nylig regulerte husleiene skyver kommunen i en melding.

Innføring av nye husleiepriser vil legges frem som en sak til politisk behandling hvor en eventuell gradvis opptrapping av husleiene behandles.

Leietakere som er berørt vil bli tilskrevet og informert om dette så snart som mulig. NAV og andre betalingsinstanser som har innrettet seg etter de nye leieprisene vil også bli informert om utsettelsen.

Utredes

Når det gjelder spørsmålet om en kommunal bostøtteordning, så må dette utredes nærmere. I følge Husbanken vil en kommunal bostøtte bli lagt til inntektsgrunnlaget ved beregning av statlig bostøtte. Konsekvenser av dette må utredes nærmere.