mars 24

Nytt tilbud til nybakte mødre på sykehuset Østfold..

Fra v. Barnepleierne Emilie Frøid Grønmyr, Bente Minge, Warda Derkaoui og seksjonsleder Nina I. Håland Sørlie inviterer daglig nybakte mødre til undervisning om amming og annet de lurer på rundt den nyfødte. Foto via sykehuset Østfold

Nytt tilbud

Barnepleiere tilbyr nå daglig undervisning til nybakte mødre på barselavdelingen i Sykehuset Østfold.

Alle hverdager mellom 10 og 11, inviteres de nybakte mammaene til mødreundervisning på barselavdelingen. Tilbudet startet opp sist uke, og har kommet for å bli opplyser sykehuset på sine nettsider:

Gode tilbakemeldinger

  • Vi har fått gode tilbakemeldinger fra de som har vært med, så vi kommer helt klart til å fortsette med tilbudet, sier spesialhjelpepleier Bente Minge. Sammen med kollega Warda Derkaou, har hun ansvaret for undervisningen denne formiddagen.

Nybakte mødre kommer ruslende inn i møterommet på barselavdelingen, flere av dem har med sin nyfødte. Noen har blitt mamma for aller første gang, og det er noen mødre med litt mer erfaring enn andre. Nettopp det med en miks av erfaring, kan være en fordel. Og selv om man blir mamma for andre eller tredje gang, så kan undervisningen være nyttig.

Bakgrunn

  • Bakgrunnen til at vi startet opp, var tilbakemeldinger vi fikk fra barselpoliklinikken. De så en økende tendens til mødre med brystbetennelser, og at stadig flere mødre reiste hjem fra sykehuset med morsmelkerstatning til friske barn. Da bestemte vi oss for at vi ville ta i et tak for å øke informasjonen rundt amming, sier seksjonsleder Nina I. Håland Sørlie på føde, barsel og gynekologi.

I og med at barnepleiere har mest omgang med mødrene og barnet i barseltiden, var det naturlig å bruke dem til undervisningen. Etter to fagdager var opplegget klart, vi gjennomgikk informasjonen punkt for punkt for å sikre lik informasjon ut til mødrene, og tilbudet kom i gang fra uke 11. Vi ser tydelig at økt fokus på området fører til forbedring, og vi får gode tilbakemeldinger fra de nybakte mammaene, sier Sørlie.

Undervisningen går på rundgang blant barnepleierne etter faste lister, og det ansvarliggjør alle sammen.

  • Det er flott å se entusiasmen i hos faggruppen. De er dyktige, og dette får vi til, sier seksjonslederen.

Aktuell link / her kan du lese mer