mars 30

Betydelig færre dør av hjerteinfarkt og hjerneslag..

Fra 2012 til 2016 er dødelighetsratene som følge av akutt hjerneslag redusert med 25 prosent og av akutt hjerteinfarkt med 30 prosent. Dette viser en ny rapport fra Hjerte- og karregisteret i Folkehelseinstituttet.

2100 færre dødsfall  

Hele 2 102 færre personer døde av hjerte- og karsykdommer i 2016 enn i 2012, da om lag 13 000 døde av hjerte- og karsykdommer. I 2016 var antallet redusert til knapt 11 000 dødsfall opplyser Folkehelseinstituttet i en artikkel.

Foruten lavere dødelighet som følge av hjerte- og karsykdommer, er også antallet nye tilfeller per 100 000 (forekomst) av de to sykdommene redusert i løpet av femårsperioden 2012–2016. Forekomsten av hjerneslag på sykehus har gått ned med rundt åtte prosent, og forekomsten av hjerteinfarkt på sykehus med rundt 15 prosent.

Gledelig

– Den positive utviklingen for både forekomst og dødelighet av hjerte- og karsykdommer i Norge er svært gledelig. Vi antar at gunstige endringer i risikofaktorer som blodtrykk, kolesterol, kosthold og røyking har hatt stor betydning for nedgangen, sier overlege Rune Kvåle ved Hjerte- og karregisteret.

Behandlingen er endret

Kvåle setter også den reduserte dødeligheten i sammenheng med endringer i behandlingen av hjerte- og karsykdommer de siste tiårene. Han konstaterer at dødeligheten av sykdommene har gått ned mer enn forekomsten.

– Dette tyder på at bedre behandling også er en viktig årsak til nedgangen i dødeligheten. Særlig for hjerneslag har sannsynligvis endringer i behandlingen den senere tid hatt betydning, sier Kvåle.

Han forklarer at ratene av pasienter per 100 000 som fikk diagnosen akutt hjerneslag på sykehus kun har gått svakt nedover, mens det samtidig har vært en vesentlig nedgang i dødeligheten.

– Det kan også tenkes at en større andel av pasientene får mindre alvorlige hjerneslag eller hjerteinfarkt i dag enn tidligere.

Aktuell link