april 04

Beredskapstelefon for rovviltskader i Østfold..

Om det skulle bli rovviltskader på beitedyr i 2018 har Fylkesmannen beredskapstelefon som er betjent i beitesesongen opplyser Fylkesmann i Østfold

Beredskapstelefon for akutte rovvilthendelser er betjent i beitesesongefra 15. mai til 15. september

Telefonnummer 481 97 903

Formålet

Formålet med telefontjenesten er å gjøre det lettere for bønder og forvaltningen å komme i kontakt med Fylkesmannens saksbehandlere ved rovdyrangrep på beitedyr. De som ringer vil kunne få råd om hvordan de kan forebygge skade, informasjon om erstatningsordninger og informasjon om videre saksbehandling.

Telefonen er betjent hverdager mellom 08 og 19 og i helgene mellom kl 8 og 14. Innringer kan også sende SMS eller legge igjen beskjed på telefonsvareren.

Det vil fortsatt være Statens naturoppsyn (SNO) som skal undersøke og oppklare hvert enkelt skadetilfelle.

Aktuell link