april 11

16 prosjekter over hele Østfold får midler til bygningsvern…

Østfold fylkeskommune, kommunene, Staten og private eiere har sammen ansvar for å ivareta denne kulturarven.

Mens eiere av fredete bygninger og anlegg i privat eie er støtteberettiget til tilskudd fra Staten over Riksantikvarens budsjett, kan private eiere av verneverdige bygninger og anlegg søke tilskudd fra en egen budsjettpost i fylkeskommunen.

For 2018 har fylkeskommunen fått et stort antall søknader, og fordelingen er nå klar opplyser fylkeskommunen på sine nettsider.

Stor økning

– Det har vært en stor økning i antall søknader og søknadsbeløp de siste årene. Økt bevissthet og interesse hos eierne må ses i sammenheng med økt fokus på informasjonsarbeid og antikvarisk rådgivning fra fylkeskommunens side. Dette er det grunn til å anerkjenne. Samtidig utfordrer det fylkeskommunen rent ressursmessig, både økonomisk og arbeidsmessig, heter det i fylkesrådmannens vurdering.

– Får mye for pengene

16 søknader får innvilget søknadene. Totalt kom  det inn 59 søknader. I fylkesrådmannens vurdering heter det at «storparten av søknaden vurderes som tilskuddsverdige».

Slik fordeles midlene

Østfold fylkeskommune har innvilget følgende søknader om fylkeskommunale bygningsvernsmidler for 2018:

•Bøensætre Søndre, restaurering og mindre ombygging av jordkjeller, for å kunne ta den i bruk Aremark 25 000

•Axel Wiigs Handelsgartneri, restaurering av et eldre veksthus og et arbeidshus med pipe Eidsberg 25 000

•Norsk Sinkvalseverk, Hovedbygning, fortsatt restaurering av vestfasade med vinduer Fredrikstad 30 000

•Kjeglebanen på Båstadlund, fortsatt restaurering av gulv- og kulebanebord Halden 70 000

•Konservativen, Halden, Bygningsarkeologisk undersøkelse i 2. og 3.etasje samt trapperom, samt grundig tiltaksplan infor fremtidige restaureringsarbeider Halden 144 800

•Orød lystgård, støtte til planarbeid for å restaurere og opparbeide hage og park Halden 30 000

•Paulsbo gård, Stabbur, restaurering av yttertak, med tilbakeføring av eldre takstein Halden 90 000

•Ynglingen, «Kongerommet», bygningsantikvarisk undersøkelse av hele rommet Halden 38 000

•Brekke gamle skole, fortsatt restaurering. Fargeundersøkelse samt innvendige restaureringsarbeider Hvaler 30 000

•Aasmundrudstua, restaurering av yttertak og piper Marker 200 000

•Weiby husmannsstua, restaurering og tilbakeføring av eksteriør Rakkestad 30 000

•Kausebøl, våningshus, restaurering av vinduer på sørgavl Spydeberg 30 450

•Fagerås gård, veslestua, fargeundersøkelse og rapport med anbefalt tiltak av meget sjelden ytterdør Trøgstad 15 000

•Fagerås gård, veslestua, fortsatt restaurering av vinduer og ytterdør Trøgstad 50 000 7

•Flesberg Nordre, våningshus, tilstandsrapport med tiltaksplan samt restaureringsplan. Våler 42 750

•Trudvang, tidligere Lensmannsgård, fortsatt restaurering av vinduer. Våler 25 000

Totalt fordeles 876 000 kroner. 

Aktuell link