april 12

Kriminalomsorgen jobber for å redusere risikoen for overdosedødsfall..

Etter løslatelse fra fengsel er risikoen for overdosedødsfall svært høy. Kun et døgn etter løslatelse, er det svært mange som tar overdose. Dette ønsker Kriminalomsorgen å gjøre noe med.

Etter kun tre dager som rusfri har kroppen avvent seg rusen, og samme dosering som før kan få dødelige konsekvenser. Denne informasjonen er derfor svært viktig å gi til de innsatte i fengsel.

Flere tiltak

Kriminalomsorgen (KRUS) har sett på dette som et stort problem og har igangsatt flere tiltak for å bedre situasjonen. De har i samarbeid med Filmselskapet Snöball, laget en film som skal belyse problematikken rundt overdosedødsfall etter løslatelse, om de tiltak som må gjøres for å bedre denne problemet.

Med fire enkle tiltak mener KRUS at dette kan bidra til å gjøre en forskjell. Filmselskapet Snöball har derfor laget en film som skal vises for alle ansatte og innsatte i alle fengsler i Norge.

Samtale

I disse tiltakene inngår det at alle innsatte blir kalt inn til samtale med en gang de blir satt inn. I denne samtalen skal det kartlegges om den innsatte har gått/går på dop. De skal få kurs i førstehjelp og Nalokson nesespray, slik at de kan bidra til større trygghet i sitt miljø når de slipper ut. Ved løslatelse skal de ha en løslatelsessamtale hvor det vektlegges fokus på at den innsatte må redusere doseringen, da kroppen nå har vendt seg av stoffene. Fjerde og siste tiltak, som er vel så viktig, er at når de innsatte slipper ut skal de ha noe å gå til, de skal ha en person å møte.

  • Filmen har blitt godt mottatt, og KRUS har fått positive tilbakemeldinger på innholdet i filmen. Om filmen har hatt noen effekt, er det tidlig å si noe om. Men vi håper at den skal bidra til større bevissthet om prosjektet og temaet, forteller David Steinsvik, Rådgiver i KRUS.

Input / foto / video via Snöball Film