april 12

Vil ha vurdert egen veibru over Sarpsfossen kombinert med to jernbanealternativer..

En egen veibru over Sarpsfossen kan bli en løsning. Fylkespolitikere vil at forslaget konsekvensutredes i kombinasjon kombinert med to jernbanealternativer opplyser Østfold fylkeskommune i en artikkel.

I det pågående Intercity-arbeidet har det vært et bredt ønske om å få en samtidig utbygging av vei og jernbane over Sarpsfossen.  Det har blitt besluttet å konsekvensutrede to kombinasjoner av veg og jernbane ved Sarpsfossen.

•Et alternativ med utbygging nord for Olavsvollen.

•Alternativ to er et såkalt midt-alternativ, som blant annet innebærer at boligområdet Tarris må rives, men som vurderes som det jernbaneteknisk beste alternativet.

•I etterkant har det også kommet opp et nytt alternativ, som innebærer at vei kan bygges uavhengig jernbane.

Veien vil da krysse Sarpsfossen på Østsiden av Glomma.

Felles

I et felles saksframlegg har Sarpsborg kommune og Østfold fylkeskommune foreslått at dette alternativet konsekvensutredes, i kombinasjon med jernbanealternativ Midt. Det ble videre foreslått å ikke konsekvensutrede veialternativet i kombinasjon med jernbane-alternativet nord for Olavsvollen.

Politikerne på begge sider av bordet i fylkesutvalget ønsker imidlertid å konsekvensutrede begge alternativene i kombinasjon med veialternativet.

Det vedtok fylkesutvalget 12. april.

Dette er vedtaket

Dermed er dette vedtaket fra fylkesutvalget i Østfold fylkeskommune

1 Vegalternativ 10 i kombinasjon med jernbanealternativ Midt og jernbanealternativ Nord for Olavsvollen konsekvensutredes. Dette kommer i tillegg til de konsekvensutredningene som er besluttet gjennom sak 110/17 i Sarpsborg bystyre, sak 134/17 i Fredrikstad bystyre og sak PS 150/17 i fylkesutvalget i Østfold.

2 Utredningsarbeidet gjennomføres innenfor en total økonomisk ramme på 10,9 millioner kroner for Østfold fylkeskommune og 10,5 millioner kroner for Sarpsborg kommune. Ytterligere finansieringsbehov på 2,8 millioner kroner i kommunen og 2,8 millioner kroner i Østfold fylkeskommune innarbeides i kommende budsjett og handlingsplan.

Aktuell link / foto via Østfold fylkeskommune