april 14

Lager kombinasjonsklasser i Fredrikstad..

Marit Mundahl (Fredrikstad kommune) og fylkesdirektør Solveig Olsen Fjærvik undertegnet avtalen om kombinasjonsklasser. Foto via Østfold fylkeskommune

Lager kombinasjonsklasser

Torsdag undertegnet Østfold fylkeskommune og Fredrikstad kommune avtalen som sikrer opprettelse av to kombinasjonsklasser ved Frederik II videregående skole fra høsten av. – Gled dere, sier tre elever ved Greåker som allerede er godt i gang med samme ordning.

Kombinasjonsklasser er et tilbud til minoritetsspråklige ungdommer i alderen 16 – 25 år med kort botid i Norge, og som har behov for å forsterke/forbedre sitt grunnskolegrunnlag med tanke på senere videregående opplæring. Tilbudet gis på en videregående skole, slik at elevene går sammen med jevnaldrende. Fra høsten av vil elever i kombinasjonsklasser kunne få lån og stipend i Statens lånekasse på linje med videregående-elever opplyser fylkeskommunen i en artikkel.

– Ved å styrke ungdommenes grunnskolekompetanse får de forbedrede muligheter til å gjennomføre videregående opplæring på et senere tidspunkt, sier Solveig Olsen, fylkesdirektør for opplæring.

Tilbudet har allerede vært i gang ved Greåker, og med gode resultater.

– Et veldig godt tilbud

Aala Sharro, Ashour Isak og Radiala Youssef, alle tre fra Syria, er fulle av godord om tilbudet de får ved Greåker.

Aala Sharro, Ashour Isak og Radiala Youssef fra Syria er elever i kombinasjonsklassen på Greåker

Veldig bra

– Dette er veldig bra. Her treffer vi ungdom på egen alder, får venner, og går i et miljø som utvikler oss. På generell norskundervisning gikk vi sammen med folk som var mye eldre. Kombinasjonsklassen gjør at vi lærer mye nytt, og det er lettere å henge med. Det tar lang tid å lære! sier de tre, som alle har ni måneder bak seg på Greåker.

Og planene er klare: De skal gå ferdig videregående, og etterpå venter universitetsstudier: En vil bli regnskapsfører (Ashour), mens de to jentene ønsker å studere medisin – for på sikt å kunne hjelpe andre. Alle er ambisiøse, og har klare mål.

– Vi er her for å lære. Det gjelder å gripe sjansen, og når du har klare mål, er det lettere å ha noe å jobbe mot. Vi ønsker elevene som skal begynne på Frederik II til høsten lykke til – for dette er et veldig godt tilbud, sier Aala, Ashour og Radiala.

– Det er veldig god motivasjon og driv i denne gruppa. Veldig mange er motiverte for å komme seg videre, sier Camilla Eliassen, som har ansvar for tilbudet på Greåker.

Her kan du lese mer om kombinasjonsklasser via Østfold fylkeskommune