april 14

Rekordmange vil ta offisersutdanning..

15.april går søknadsfristen for høyere utdanning i Forsvaret ut. Svært mange har allerede søkt på bachelorutdanningene opplyser Forsvaret i en artikkel.

| via Forsvaret

1716

I 2016 var det 1174 søkere som ville ta bachelor i Forsvaret. 11.april, bare dager før fristen går ut, er tallet 1716. Basert på erfaring fra tidligere år forventes en god del søkere helt inn mot søknadsfristen.

Forsvarssjef admiral Haakon Bruun-Hanssen er godt fornøyd med tallene.

– Personellet er vår viktigste ressurs, og jeg er meget tilfreds med at Forsvaret oppfattes som et attraktivt sted å jobbe, sier Bruun-Hanssen.

SPENT PÅ OMLEGGING

Forsvaret har samlet all utdanningen under Forsvarets Høgskole og man kan nå søke krigsskole (Bachelor) rett fra videregående. For å bli befal må man nå ha førstegangstjeneste og jobbe som vervet spesialist i etterkant før man kan søke befalsskole.

– Omlegging til nytt personellsystem medfører selvfølgelig en risiko, men det ser altså ut som om mange har blitt motivert av mulighetene som ligger i den nye ordningen.

Sjef Forsvarets høgskole, kontreadmiral Louise Dedichen, mener dette lover godt for det nye utdanningssystemet.

– Det er gledelig at så mange flere vil søke bachelorutdanning.  Jeg tror kampen om plassene på opptaket blir tøffere enn på lenge. Det gjelder å forberede seg godt, sier Dedichen.

FORSVARET ER ETTERTRAKTET

I desember 2017 satte Luftforsvarets flygerskole ny søkerrekord med 1318 søkere, en oppgang på 150% siden 2016.

Hærens grenaderopptak satte også ny rekord med 1862 søkere 1.mars 2017. I 2016 var tallet 1093.

– Høye søkertall til flygerskolen og på grenaderrunden er viktig for å få rekruttert piloter til F-35 og andre flytyper som det satses på, og til den delen av strukturen som skal bestå av profesjonelle soldater og spesialister, sier Bruun-Hanssen.

Aktuell link / Forsvaret

Fotomontasje via Forsvaret