april 16

Forslag til endringer i kontantstøtteordningen fra 1. august 2018..

Den 10.april 2018 la regjeringen fram et forslag for Stortinget om å endre regelverket for kontantstøtte.

Forslaget

Forslaget innebærer at det innføres graderte satser for kontantstøtte avhengig av barnets oppholdstid i barnehagen opplyser NAV i en artikkel.

Hvis du allerede mottar kontantstøtte skal du ikke søke på nytt. Mottar du 50 prosent kontantstøtte vil satsen automatisk blir beregnet på nytt. Du vil da få et eget brev med informasjon om det nye beløpet.

Behandles

Forslaget til lovendring behandles av Stortinget i løpet av juni 2018.

Aktuell link