april 19

Færre leser aviser – både på papir og nett

Færre leser trykte aviser og nettaviser. Andelen TV-seere synker også opplyser SSB i en ny artikkel.

Det har vært noe nedgang i lesing av trykte aviser per døgn blant personer i alderen fra 9 til 79 år fra 2016 til 2017, viser nye tall fra Norsk mediebarometer 2017.

| via SSB

– I 2017 leste 32 prosent av befolkningen én eller flere trykte aviser en gjennomsnittsdag, mot 38 prosent ett år tidligere, sier statistikkrådgiver Odd Vaage.

Denne utviklingen har pågått lenge. I 1997 var andelen papiravislesere på 84 prosent. Lesing av avisenes nettsider, som VG.no og Aftenposten.no, har også sunket.

– Leserandelen en gjennomsnittsdag var 52 prosent i 2017 mot 56 prosent i 2016 når det gjelder avisenes nettsider, sier Vaage.

Dette resulterer i at andelen avislesere totalt per dag har sunket, fra 73 prosent i 2016 til 68 prosent i 2017.

62 prosent ser på TV

Andelen som ser på de lineære TV-sendingene en gjennomsnittsdag, medregnet sendingene på internett, har i mange år holdt seg nokså stabil, på i overkant av 80 prosent en gjennomsnittsdag. De seinere åra har det imidlertid vært en nedgang. Det gjelder også siste år.

– Andelen som ser TV var 67 prosent i 2016 og 62 prosent 2017, sier Odd Vaage.

Andelen som ser TV var 67 prosent i 2016 og 62 prosent 2017.

Nedgang 16-24 år

Det har ikke vært noen stor forandring mellom menn og kvinners TV-titting. Mellom aldersgruppene har de særlig vært nedgang i gruppen 16–24 år, med 12 prosentpoeng.

TV-seing via internett, det vil si at man ser på TV-programmer som vises på internett samtidig som de vises i de ordinære TV-sendingene, er foreløpig ingen reell konkurrent til vanlig TV-seing. Mens 58 prosent så TV-sendingene på vanlig TV, var det 10 prosent som så sendingene på internett.

– Tiden vi ser på TV har sunket siste år, fra 115 minutter per døgn i 2016 til 104 minutter i 2017, sier Vaage.

Mer tid på internett

Andelen internettbrukere per døgn var på 89 prosent i 2016 og 90 prosent i 2017. Tiden vi bruker på internett har økt noe, fra 140 minutter i 2016 til 158 minutter i 2017.

– Aldri før har befolkningen brukt så mye tid i gjennomsnitt på nettet per døgn. Økningen gjelder både menn og kvinner og for alle aldersgruppene fra 9 til 66 år, sier Odd Vaage.

Aktuell link