april 19

Flexx blir gratis fra 1. mai..

Fylkestinget vedtok torsdag å gjøre bestillingstjenesten Flexx gratis for hele Østfold i en prøveperiode på ett år. Det opplyser Østfold kollektiv i en artikkel.

Økende

– Bruken av tilbudet har vært økende, men er likevel begrenset. Noe av årsaken er trolig for mange og varierende tilbud, at du må bestille på forhånd og at du må forholde deg til et relativt omfattende prissystem. Den viktigste målgruppen for Flexx er alders- og uførepensjonister, og det er derfor viktig å senke terskelen for tilbudet så mye som mulig gjennom færre varianter, bedre og enklere kommunikasjon og et enklere pristilbud. Nå foreslår vi at Flexx-tilbudet, for hele Østfold, gjøres gratis i en prøveperiode på ett år.

Ungdomstilbudet

Ungdomstilbudet Flexx natt vil fortsatt koste 50 kroner per tur, sier fylkesrådmann Anne Skau.

Flertall

– Det er et sentralt mål å flere til å gå, sykle og kjøre kollektivt. Mange alders- og uførpensjonister har Flexx som en av sine få muligheter til å komme seg ut for å handle eller gjøre sosiale ting. Vi håper at flere nå vil benytte seg av dette bestillingstilbudet, sier fylkesordfører Ole Haabeth. Han er også leder av styringsgruppa for Bypakke Nedre Glomma, der det er et uttalt mål å begrense veksten i bilkjøringen.

– Vil ikke dette koste mye?

– Nei, egentlig ikke. Det å håndtere billetter og inntekter fra dem, har også en kostnad. Så dette går tilnærmet i null, sier Haabeth.

16 millioner

Tilbudet koster Østfold fylkeskommune rundt regnet 16 millioner kroner per år og hadde ca 35 000 bestillinger i 2017. Stilt overfor kravet om å skifte billettutstyr, hvis kostnader ville overstige billettinntektene, valgte altså fylkestinget å gjøre tilbudet gratis.

Flexx består av ulike deltilbud med litt ulik innretning og reisemuligheter. Felles for de fleste tilbudene er at transportene foregår på dagtid og på strekninger eller områder som normalt ikke har ordinære busstilbud. I de siste årene er det imidlertid etablert tilbud også i byområdene.

I torsdagens vedtak ligger også at hele Flexx-tilbudet skal gjennomgås på nytt til neste år og sees i sammenheng med nytt ruteopplegg i Østfold.

Glimrende!

Fylkestinget trengte ikke titte lengre enn inn i egne rekker før de fant en Flexx-entuasiast.

– Flexx er et strålende tilbud – det gjorde at jeg kunne reise kollektiv hele veien til møtet her i dag, sa SVs May Hansen fra Moss.

Her kan du lese mer om Flexx og bestille reise.

Aktuell link