april 19

Julia Martinis iherdige innsats for to science-klasser på Greåker videregående skole bar frukter..

Torsdag gikk et enstemmig fylkesting i Østfold inn for å støtte henne, og vedtok to klasser på den populære linja for skoleårene 2018/2019 og 2019/2020 opplyser Østfold fylkeskommune.

Samlet underskrifter

Julia Martini samlet 652 underskrifter for å få sin sak behandlet i fylkestinget, 152 flere enn det som er krevd. Ungdommens fylkesråd støttet henne. Mens den opprinnelige innstillingen lød på kun en klasse, valgte posisjonen under et gruppemøte torsdag morgen å snu, og støttet opposisjonen og ungdommen. Dermed ble det enstemmig vedtatt å øke fra en til to klasser.

Støtte

Flere av fylkestingsrepresentantene tok ordet for å tilkjennegi sin støtte, blant dem Simen Nord (H), som tørt påpekte at det ikke var så ofte flere hunder personer engasjerte seg i det fylkespolitikerne driver med.

Aktuell link