april 19

Sykehuset Østfold oppretter traineeprogram for helsefagarbeidere, og ønsker å rekruttere 12 helsefagarbeidere..

Fra v. Mona Martinsen, Gørill Lødding Myrhaugen, Tone Christin Nordmark, Merete M. Jansen og Nina Merete Ødegård er med i arbeidsgruppen til det nye traineeprogrammet. Foto via sykehuset Østfold

Helsefagarbeidere kan bli trainee

Sykehuset Østfold oppretter traineeprogram for helsefagarbeidere, og ønsker å rekruttere 12 helsefagarbeidere som tas opp i programmet fra høsten av. Det opplyser sykehuset på sine nettsider.

Først

  • Vi kjenner ikke til andre i spesialisthelsetjenesten som tilbyr traineeprogram for helsefagarbeidere, og vi er uansett først i Helse Sør-Øst til å gi dette tilbudet, sier avdelingssjef Fiona Skjennem i bemanningsavdelingen.

12 helsefagarbeidere

Sykehuset Østfold har flere lærlinger i helsefaget som er ferdige til høsten, og oppstart for traineeprogrammet er planlagt fra 17. september i år. Traineeprogrammet retter seg mot helsefagarbeidere som ønsker å delta i et tilrettelagt opplæringsprogram for å utvikle seg faglig etter endt utdannelse. Gjennom traineeprogrammet vil deltakerne få god kompetanse innen flere fagområder.

Avdelingssjef Fiona Skjennem og tillitsvalgt Lillian Johannessen i Fagforbundet, er fornøyd med at Sykehuset Østfold nå starter eget traineeprogram for helsefagarbeidere.

I første omgang er det planlagt for inntil 12 helsefagarbeidere i 100 prosent fast stilling.

Programmet organiseres i bemanningsavdelingen og vil bygge på de samme prinsippene som traineeprogrammet for sykepleiere. Gjennom programmet skal helsefagarbeidere sikres god oppfølging og opplæring.

Ønsker lik standard

  • Dette har vært etterspurt for helsefagarbeidere lenge, så det er flott at det kommer, sier Lillian Johannessen som er tillitsvalgt. Fagforbundet har i flere år vært en pådriver for å få på plass eget traineeprogram for helsefagarbeidere.
  • Vi ønsker at helsefagarbeiderne skal ha lik standard når de er ferdig, og håpet er at helsefagarbeiderne er så attraktive at de får et tilbud der de har vært ved endt program.

Her kan du lese mer via sykehusets nettsider