april 22

28 ulver felt..

Ledertispa i Julussa-reviret ble felt av lisensjegere 5. januar. Statens naturoppsyn undersøkte den felte ulven. Foto: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet

| via Miljødirektoratet

28 ulver felt

Etter at det i fjor ble åpnet for lisensfelling av ulv er det felt 28 ulver av en samlet kvote på 42. Dette er det høyeste antallet fellinger som noen gang er registrert i forbindelse med lisensfelling av ulv i Norge opplyser Miljødirektoratet i artikkel.

– Årets lisensfellingsperiode har gitt de høyeste antall fellinger noensinne. Årsaken er at det ble satt en høyere kvote enn tidligere og at Klima- og miljødepartementet for første gang åpnet for felling i etablerte revir, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

Ulvebestanden har de siste to årene ligget over bestandsmålet Stortinget har satt på 4 til 6 årlige ungekull innenfor den vedtatte ulvesonen i deler av Hedmark, Akershus, Oslo og Østfold. Hensikten med lisensfelling er å regulere bestanden og forhindre skade på beitedyr.

Område

I region 4 Oslo, Akershus og Østfold og i region 5 Hedmark vedtok Klima- og miljødepartementet i desember en endelig felles kvote på 12 ulver utenfor etablerte revir og en kvote på til sammen 16 ulver innenfor to revir. Les mer om dette her.

I de resterende rovviltregionene, hvor det ikke finnes eller er mål om etablerte revir, fattet nemndene kvoter på til sammen 14 dyr.

Den endelige samlede kvoten for lisensfellingsperioden var dermed på 42 ulver.

Lite ulv i store deler av landet

Resultatet etter at lisensfellingsperioden ble avsluttet 31. mars er at 24 ulver ble felt av lisensjegere og at i tillegg 4 ulver ble felt av Statens naturoppsyn og et kommunalt fellingslag.

– Selv om det samlet sett er felt et stort antall ulv, er det flere regioner hvor kvoten ikke er fylt. Årsaken til dette er først og fremst at det i regioner utenfor Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold knapt har vært påvist ulv i lisensfellingsperioden, sier Hambro.

Antall påviste ulver i Norge har økt de siste årene. Rovdata rapporterte i fjor om mellom 105-112 ulver i Norge vinteren 2016/2017, hvor omtrent halvparten var ulver med tilhold på grensen til Sverige. De fleste er påvist innenfor ulvesonen, hvor det etter rovviltforliket skal være høy terskel for å felle ulv.

Unge streifdyr som beveger seg utenfor ulvesonen kan likevel gjøre stor skade i områder som er prioritert for beitedyr.

Foto / Input / kart via Miljødirektoratet / Her kan du lese mer