april 23

Just Ebbesen går av som administrerende direktør i Sykehuset Østfold..

Just Ebbesen har i samråd med styreleder Marianne Fålun valgt å tre ut av stillingen som administrerende direktør i Sykehuset Østfold 24. april 2018. Dette ble gjort klart i et ekstraordinært styremøte søndag kveld opplyser sykehuset i en melding.

Økende uro

  • Det er en økende uro rundt sykehuset i offentligheten som handler om korridorsenger og negative pasientopplevelser. Fokuset den siste tiden har dreid mot meg som leder. Jeg ser at SØ ikke er tjent med at organisasjonen skal lide under et slikt press. Sykehuset har de siste ukene vist en positiv beleggsutvikling.

Det er viktig at sykehuset nå får ro til å fokusere på gjennomføringen av de siste oppgavene som skal på plass før Vestby kommune blir en del av opptaksområdet 2. mai i år. Ut fra en totalbetraktning ser jeg det derfor som best for Sykehuset Østfold at jeg i samråd med styreleder trer ut av min stilling nå, sier Just Ebbesen.

  • Administrerende direktør Just Ebbesen har i samråd med meg valgt å tre ut av sin stilling 24. april 2018. Jeg har stor respekt for vurderingen som Ebbesen har gjort, og vil på vegne av styret takke han for den gode jobben han har gjort for sykehuset og innbyggerne i Østfold i 9 år. Han har i denne perioden ledet organisasjonen gjennom en stor og viktig endringsprosess som byggingen av et nytt sykehus representerer. Han har også ledet en vellykket innflytting i nytt bygg.

Just Ebbesen har vært administrerende direktør siden våren 2009

  • Jeg vil takke mine medarbeidere for ni flotte og særdeles spennende år som direktør i SØ. Jeg er stolt av hva organisasjonen har fått til sier Ebbesen.

Konstituert

Viseadministrerende direktør Irene Dahl Andersen ble i ekstraordinært styremøte søndag kveld konstituert som administrerende direktør i Sykehuset Østfold fra 25. april 2018.

Aktuell link

Foto via sykehuset Østfold