april 23

Legemiddelkostnadene har økt med 40 prosent på fire år..

Nye og dyrere legemidler bidro sterkt til at de totale legemiddelkostnadene økte med 40 prosent fra 2013 til 2017. Veksten har vært større enn tidligere år, viser ny rapport om legemiddelforbruket i Norge.

Totalt salg

Den nye rapporten «Legemiddelforbruket i Norge 2013–2017» gir en oversikt over totalt salg av legemidler i Norge. Tallene som presenteres i rapporten, er basert på salg fra grossister til apotek, sykehus, sykehjem og dagligvarehandelen opplyser Folkehelseinstituttet i en artikkel.

Rapporten viser blant annet at kostnadene totalt i perioden 2013 til 2017 har økt med rundt 40 prosent.

| via Folkehelseinstituttet

– Økt bruk av nye og kostbare legemidler som nå vesentlig finansieres gjennom helseforetakene, har påvirket kostnadene. Dette omfatter blant annet biologiske legemidler og legemidler til behandling av kreft, hepatitt C-virusinfeksjoner og sjeldne sykdommer, sier seniorrådgiver Solveig Sakshaug i Folkehelseinstituttet.

Større vekst i kostnader enn i doser

Kostnadsveksten i perioden 2013–2017 har vært på rundt 40 prosent, mens antall doser målt i samme periode har økt med ti prosent.

– Introduksjon av nye legemidler har gitt bedre behandling for mange pasienter, påpeker Solveig Sakshaug.

Hun understreker at alle nye legemidler blir vurdert ut fra kostnadseffektivitet før de blir inkludert i den offentlige finansieringen av legemiddelkostnader.

Befolkningsveksten og en større andel av eldre i befolkningen har også bidratt til at legemiddelforbruket i Norge har økt over tid.

19 milliarder

Grossistene solgte legemidler for 19 milliarder kroner (apotekenes innkjøpspriser, AIP) i 2017. Av dette utgjorde salg av legemidler til dyr (veterinære legemidler) rundt én milliard. Dette tilsvarer en omsetning på totalt rundt 28 milliarder kroner i estimerte utsalgspriser (apotekenes utsalgspriser, AUP). Kostnadsveksten i salg av legemidler til mennesker var på vel åtte prosent i 2017, mens volumveksten i doser var på bare to prosent.

I 2017 utgjorde reseptfrie legemidler 13 prosent av totalt antall solgte doser og åtte prosent av salget i kroner, og disse andelene har vært stabile over tid.

Her kan du lese mer / aktuell link / Folkehelseinstituttet