april 24

40 prosent av alle anmeldte voldtekter i Norge skjer i forbindelse med fest..

40 prosent av alle anmeldte voldtekter i Norge skjer i forbindelse med fest. Mange av de festrelaterte voldtektene kunne vært unngått hvis venner fulgte med og sa ifra før det var for sent i følge Kripos.

«Kjernekar»

Kripos vil i forbindelse med russetiden minne om at det er viktig å passe på vennene sine slik at det ikke skjer dem noe, eller at de gjør noe dumt som de vil komme til å angre på resten av livet. Alle har et ansvar for å forhindre det som er en grov kriminell handling.

  • Vår gjennomgang av russevoldtektssaker fra i fjor, viser at nesten hver tredje voldtekt skjedde mens andre personer så det, uten å gjøre noe. Skal vi få ned voldtektstatistikken er vi nødt til å bry oss. Vær en Kjernekar, pass på vennene dine og ta ekstra vare på dem som blir for fulle. Si ifra hvis noen filmer eller deler bilder av seksuelle overgrep, sier leder for voldtektseksjonen på Kripos, Ann Kristin Grosberghaugen.

Gjennom videoer og andre poster på sosiale medier vil Kripos denne uka gjenta «Kjernekar»-budskapet.

Fakta om russevoldtekter 2017

*I 2017 ble det anmeldt 16 russevoldtekter, mot 14 i 2016 og 11 i 2015.

*I 3 av 16 saker fant voldtektene sted på de store landstreffene. Ingen av disse skjedde i forbindelse med fornærmedes toalettbesøk.

*Voldtekter som ikke skjedde på landstreff ble i hovedsak begått i russebiler eller i private hjem

*I 9 av 16 saker var fornærmede russ, mens i 13 av 16 saker var gjerningspersonen russ.

*I 12 av sakene fant det første fysiske møtet mellom gjerningspersonen og fornærmede sted på gjerningsdatoen.

*I 9 av 16 saker var fornærmede overstadig beruset.

*I 4 av 16 saker ble voldtekten filmet, og i minimum tre av sakene ble den delt i sosiale medier.

*I 5 av 16 saker var det personer som observerte voldtekten uten å gripe inn.

*Ingen av voldtektene kan sies å ha en direkte sammenheng med knutereglene.

Aktuell link

Fotomontasje via Kripos