april 24

Foreslår å redusere antall plasser ved Krisesenteret i Sarpsborg..

Krisesenteret i Sarpsborg kan i dag ta imot flere brukere, enn det flere nabokommuner kan. Nå foreslår rådmannen at de skal redusere antall plasser, men vil ikke redusere bemanningen opplyser kommunen på sine nettsider.

12 rom

I dag er det 12 rom for kvinner ved Krisesenteret i Sarpsborg, noen er familierom og noen er enkeltrom. Rådmannen foreslår at dette reduseres fra tolv til åtte rom.

Fredrikstad / Hvaler

Hvaler og Fredrikstad kommuner kjøper denne tjenesten fra stiftelsen Blå kors i Fredrikstad. De har tilsammen åtte rom for kvinner.

Selv om Sarpsborg kommune reduserer antall plasser, vil senteret fortsatt ha høy dekningsgrad opplyser kommunen videre.

Rådmannen understreker at dette ikke vil medføre reduksjon i driftskostnadene, men kommunen kan unngå økte kostnader og økt bemanning.

Saken skal behandles i Utvalg for velferd og folkehelse 2. mai. Les saksdokumentene og les hvilke andre saker som skal behandles i dette utvalget her.

Aktuell link / Sarpsborg kommune