april 24

Største boligvekst på tolv år..

Nettoveksten i antall boliger i fjor er den største som er registrert siden boligstatistikken ble startet i 2006. Veksten er sterkest i Oslo, Bergen og Trondheim opplyser SSB i en artikkel.

1.januar i år fantes det 2 547 732 boliger i Norge, viser nye tall fra boligstatistikken. Det betyr at boligbestanden økte med 32 143 i løpet av 2017.

– Det er den største årlige netto veksten som er registrert siden 2006 da statistikken ble startet, sier seniorrådgiver Vilni Verner Holst Bloch i SSB.

I de foregående årene har snittet ligget på vel 27 300 boliger.

| via SSB

Oslo, Bergen og Trondheim på topp

Det er Oslo, Bergen og Trondheim som har opplevd den største økningen i boligmasse. Alle disse kommunene hadde siste år en netto vekst på over 1 000 boliger – henholdsvis 2 934, 1 842 og 1 658 boliger.

– De ti kommunene med størst vekst stod for 36 prosent av den samlede boligveksten i landet. På bunn finner vi 150 kommuner som samlet sett har 0 i netto boligvekst, påpeker Holst Bloch.

Under halvparten er eneboliger

Boligmassen i Norge er dominert av eneboliger. Men for første gang på mange tiår er under halvparten av boligene eneboliger.

– Det er særlig en dreining fra bygging av eneboliger til blokkleiligheter som forklarer nedgangen. I 2006 var andelen eneboliger 54,2, mens den i 2018 er 49,9, forteller Holst Bloch.

Her kan du sjekke ut flere data via SSB / Eget kart