april 24

Sykehuset Østfold inviterer næringslivet til samarbeid om utvikling av nye løsninger..

Innovasjonssjef Ingunn Olsen. Foto via sykehuset Østfold

Inviterer

Sykehuset Østfold inviterer næringslivet til samarbeid om utvikling av nye løsninger og tjenester som bidrar til nyskapende pasientforløp. I mai arrangeres markedsdialog med potensielle leverandører opplyser sykehuset i en artikkel.

I løpet av 2018 vil Sykehuset Østfold gjennomføre en konkurranse om å inngå et eller flere innovasjonspartnerskap, som har som mål å utvikle nye løsninger og tjenester som bidrar til nyskapende pasientforløp – i første omgang for kreftpasienter.

Innovasjonspartnerskap

• Innovasjonspartnerskap er en ny konkurranseform som ble innført 1. januar 2017

• Ordningen skal gjøre det enklere for det offentlige og næringslivet å samarbeide om utvikling av ny teknologi og nye løsninger, der bedriftene konkurrerer om å lage de beste løsningene

• Innovasjon Norge ønsker å bidra til at offentlig sektor kan bestille og kjøpe løsninger ingen har sett før

– Pasienter ønsker å ta ansvar

  • Vi ser en økende grad av digitalisering og automatisering i samfunnet, der innbyggerne er vant til å bruke digitale tjenester for å utføre oppgaver på egenhånd, kommunisere og skaffe informasjon. Det er et stort potensial for å innføre digitale tjenester også inn i helsetjenesten, som vil komme både pasienter og helsetjenesten til gode. I kartleggingen vi har gjort, har vi funnet at mange pasienter ønsker å ta ansvar og være mer deltakende, sier Sykehuset Østfolds innovasjonssjef Ingunn Olsen.

For å få til dette må det utvikles løsninger og tjenester som gjør det mulig for for pasienten å dele informasjon om sin egen tilstand med helsetjenesten når pasienten er hjemme, at informasjonen deles og bearbeides.

  • I samarbeid med blant andre Fredrikstad kommune, inviterer vi næringslivet til markedsdialog for å presentere behovet, gjennomgå den foreløpige problemstillingen og diskutere innovasjonspotensial og utvikle ideer til løsninger, opplyser Olsen.

Her kan du lese mer via sykehusets nettsider