april 24

Ti mobbesaker fra skoler i Sarpsborg til Fylkesmannen..

Sarpsborg kommune tar mobbing på alvor. Likefullt har Fylkesmannen mottatt ti mobbesaker fra Sarpsborg, siden det ble innført endringer i regelverket om skolemiljø i august i fjor opplyser kommunen på sine nettsider.

Seks skoler

De ti sakene er spredt på seks forskjellige skoler i Sarpsborg, og sakene gjelder både barneskoler og ungdomsskoler. Disse sakene blir nå fulgt opp på hver enkelt skole.

  • Sarpsborg kommune har et stort fokus på å bekjempe mobbing, og vi jobber systematisk for å oppfylle opplæringsloven på alle nivåer, sier kommunesjef for oppvekst, Kristia Svendsen.

Kan ta saken videre til Fylkesmannen

Endringene i regelverket om skolemiljø, innebærer at man som foreldre kan ta direkte kontakt med Fylkesmannen dersom man ikke er fornøyd med skolens håndtering av en mobbesak. Dette gjelder dersom ikke skolen har tatt tak i saken innen det har gått en uke, eller dersom foreldrene opplever at saken ikke blir tatt på alvor.

  • Vi jobber systematisk for å oppfylle lovparagrafens innskjerpede krav. Dette krever at skolene har gode systemer og innarbeidede planer slik at alle elever opplever skolemiljøet som trygt og godt. Dette er et selvsagt mål for alle som jobber med barn og unge i sarpsborgskolen, understreker Svendsen.

Positiv til endringene i regelverket

Hun legger til at alle som utfører arbeid ved en skole, har plikt til å melde fra til rektor dersom de mistenker at en elev ikke har det trygt og godt. I tillegg til lærere og andre i administrasjonen – gjelder dette også vaktmestere, renholdere, lærlinger og andre.

  • Alle har plikt til å følge med, men det er altså rektor som har det overordnede ansvaret for skolemiljøet og læringsmiljøet på den enkelte skole.
  • Jeg mener det er veldig bra at vi nå har fått klare regler mot mobbing. Vi skal ta vare på alle elever og sørge for at alle sammen har det trygt og godt på skolen, sier Svendsen.

Aktuell link / Sarpsborg kommune