april 25

Omfattende arbeider på jernbanen sommeren 2018. Østfoldbanen..

Fornyelse og vedlikehold på jernbanen gjør at det i seks uker i sommer blir hektisk anleggsvirksomhet på Østfoldbanen og i Lieråsen tunnel mellom Asker og Drammen togstasjon.

Bane NOR skal arbeide sammenhengende i perioden 23. juni – 5. august og det betyr perioder med stengte strekninger og alternativ transport.

Statens vegvesen oppgraderer Ekeberg- og Svartdalstunnelen, tunnelen er derfor delvis stengt i ukene 27 – 32.

Østfoldbanen:

Uke 26 (23. juni – 29. juni): Stengt mellom Kolbotn – Rygge og Kolbotn-Mysen/Rakkestad.

Uke 27 – 30 (30.juni – 29. juli): Østfoldbanen østre linje er stengt Oslo S-Mysen/Rakkestad. Østfoldbanen vestre linje er stengt Oslo S-Rygge.

Uke 31 (30. juli – 5. august): Stengt Vestby-Rygge.

NSB tilbyr alternativ transport

NSB setter opp alternative reisetilbud fordelt på busstilbud fra NSB, samt Ruters ordinære tilbud med buss og T-bane. Merk at Østfoldbanen er ulikt berørt gjennom sommeren, det er derfor viktig å sette seg inn i detaljene for den perioden du skal reise. Mer konkrete detaljer om alternativ reise kommer på nsb.no og i NSBs reiseapp fortløpende frem mot sommeren.

Sett deg inn i alternativene

Det er viktig at de reisende beregner ekstra reisetid da alternative reisemåter normalt tar lengre tid. Den største utfordringen er rush-tiden inn og ut av Oslo, Asker og Drammen stasjon og det er viktig at en setter seg inn i hvilke alternativer som er tilgjengelig med tanke på å planlegge godt for sin reise. Vi anbefaler reisende å ikke sette seg i bilen.

Trafikken byr på utfordringer – uke 26 mest krevende

Den første uken, særlig arbeidsdagene fra mandag 25. til fredag 29. juni blir utfordrende. Da er det fortsatt mange reisende og med alternativ transport blir det økt busstrafikk til og fra Oslo S, Asker og Drammen stasjon. Rundt disse stasjonene er det allerede et utfordrende trafikkbilde.

Også uke 31 er en uke med økende trafikk etter sommerferien, det er Norway Cup, tunnelarbeider i Ekeberg- og Svartdalstunnelen, samt at NSB har behov for å sette inn et stort antall busser.

Samarbeider med NSB, Bane NOR, Statens vegvesen, Ruter og Flytoget

Når det gjøres store oppgraderinger på både jernbane og vei i Oslo, er det vanskelig å unngå at arbeider utføres samtidig. Sommeren er en tid med mindre trafikk og derfor den minst utfordrende tiden å jobbe på, selv om en ikke kommer unna at mange mennesker blir berørt av arbeidene. Bane NOR, NSB, Flytoget, Ruter og Statens vegvesen jobber sammen for å finne så gode løsninger som mulig for kundene. De enkelte aktørene kommer med mer informasjon om sitt arbeid og tilpasninger, samt alternative løsninger nærmere sommeren.

Andre togstrekninger som berøres

Lieråsen tunnel, stengt mellom Asker og Drammen stasjon

Stengt uke 26 – 31 (23. juni til og med 5. august)

Helgen 28-29. juli er det stengt Oslo – Drammen

Togene kjører som normalt mellom Asker og Oslo. Spikkestadbanen kjører også som normalt.

Arbeidene berører alle lokaltog og regiontog som kjører på strekningen. Flytoget er også berørt av arbeidene i Lieråsen tunnel.