april 26

Blinker ut mulige Viken-hovedkontor..

Flere eiendommer i Sandvika og på Lysaker er aktuelle: Nå starter de folkevalgte  jakten på det som skal bli hovedkontoret til Viken fylkeskommune opplyser Østfold fylkeskommune på sine nettsider.

Sentral plass

– De folkevalgte ønsker seg en sentral plassering nær Oslo. Derfor har en administrativ arbeidsgruppe sett på og jobbet godt med fem alternativer konsentrert på disse to stedene. Alternativene har litt ulike kvaliteter. Nå må vi få ned antall alternativer til to eller tre, sier hovedprosjektleder Harald Horne.

Diskuteres

Saken om mulige lokaliteter skal drøftes i fellesnemnda for Viken fylkeskommune når de folkevalgte  møtes på Litteraturhuset Fredrikstad 3.- 4. mai. 2018.

Aktuell link

Kart via Viken / Østfold fylkeskommune