april 26

– Dette klarer vi sammen sier den nye sykehus-sjefen.,

  • Vinteren har vært vanskelig både for medarbeidere og pasienter. Heldigvis vet jeg at sykehuset er fullt av motiverte medarbeidere som gjør sitt beste for at situasjonen skal bli bedre. Og jeg har tro på at vi skal klare det, sier konstituert administrerende direktør, Irene Dahl Andersen via sykehusets nettsider.

Irene Dahl Andersen er konstituert administrerende direktør i Sykehuset Østfold. 

I går 25. april hadde hun sin første arbeidsdag som øverste leder i sykehuset, etter at Just Ebbesen trakk seg fra stillingen som administrerende direktør.

  • Det var naturlig for meg å si ja til å ta over siden jeg jo fram til nå har vært viseadministrerende direktør og stedfortreder for Ebbesen. Jeg kjenner heldigvis også sykehuset godt, sier Dahl Andersen.

Rektor på høgskolen

I 1978 var Dahl Andersen ferdig utdannet sykepleier, og jobbet i noen år på Rikshospitalet.  Men det mange østfoldinger med helsefaglig bakgrunn forbinder henne med, er fortiden som lektor ved Østfold Sykepleierhøgskole.

I perioden 1996-2003 var hun rektor og øverste leder ved den nyopprettede Høgskolen i Østfold.

Lederskifte

  • Et lederskifte berører oss alle, men jeg har respekt og forståelse for den avgjørelsen Ebbesen tok. Han har ledet sykehuset gjennom krevende år, og det er lagt gode planer for hvordan vi sammen skal arbeide med de utfordringene som vi står i. Nå skal vi fortsette å jobbe systematisk for å nå målene. Resultatene nå viser gode tendenser, sier hun.

Hektisk start

Dag 1 som sykehussjef var travel. Først møte med Østfoldbenken på Stortinget i Oslo, deretter et oppklarende møte med fylkesmannen i forbindelse med bekymringsmeldinger fra medarbeidere i døgnområder i sykehuset.

  • Jeg tror alle vi har snakket med forstår at vi arbeider hardt for å håndtere utfordringene vi har i sykehuset. Og jeg er ikke i tvil om at alle ønsker at vi skal lykkes, sier hun.

Her kan du lese mer på sykehusets nettsider

Foto via sykehuset Østfold