april 27

Anbefaler miljø- og sikkerhetstiltak på Sarpsborg stadion. Tilrettelegge for Europa-spill..

Rådmannen i Sarpsborg anbefaler å bruke totalt 7,5 millioner kroner for å bedre miljøet og sikkerheten ved Sarpsborg stadion. Politikerne skal behandle saken i formannskapet 7.mai og i bystyret 24.mai opplyser Sarpsborg kommune på sine nettsider.

Saken som politikerne skal jobbe med er delt i tre:

•Sikkerhet

Sarpsborg stadion er i dag godkjent for spill i den øverste divisjonen for fotball for herrer. Sarpsborg 08 FFs sportslige resultater har ført laget til kvalifiseringsspill til Europacup. Dersom disse kampene skal kunne spilles på Sarpsborg stadion sommeren 2018, må det gjennomføres tiltak på stadion. Kravene til UEFA retter seg til klubbene/laget og er i utgangspunktet ikke krav kommunen er forpliktet til å etterkomme. Kravene som må etterkommes er i hovedsak knyttet opp sikkerhet på stadion for publikum, spillere og øvrige aktører. Dette er for eksempel krav til ekstra skilting og merking av adkomst, utganger og publikumsarealer på engelsk, krav til høyttalere som kan nå områder utenfor bane- og tribuneområde.

En del av transportarealene internt på stadionområdet består av grus og stein. UEFA krever at underlaget asfalteres for å sikre universell tilgjengelighet og ivareta sikkerhet. Ved asfaltdekke unngår man at personer som har kommet innenfor stadionportene kan finne steiner på stadionområdet som senere kan kastes på andre publikummere eller spillere.

Imøtekomme

De fleste av kravene som knyttes til sikkerhet også vil bli en del av lisenskravene for spill i norsk eliteserie. Rådmannen anslår at å imøtekomme disse kravene vil koste fem millioner kroner. Rådmannen mener at europacupspill i seg selv ikke kan forsvare en kommunal investering på fem millioner kroner, men hvis tiltakene likevel skal gjennomføres, bør det gjøres i tide til europacupspillet starter i juli. Rådmannen vurderer at de kravene som er stilt i hovedsak er fornuftige tiltak for å bedre sikkerheten på et stadionanlegg som kan komme til å samle over 6.000 mennesker ved flere anledninger framover.

Miljø og gummikuler

Bystyret har tidligere vedtatt å se på mulighetene for å fjerne miljøskadelige stoffer på kunstgressbaner. En EU-rapport utarbeidet av ECHA (European Chemicals Agency) har vist at det er lav helserisiko for brukere av kunstgressbaner, inkludert barn, og for arbeidstakere som installerer og vedlikeholder banene. Gummigranulat fra kunstgressbaner utgjør uansett et betydelig miljøproblem ettersom det er den nest største kilden til utslipp av mikroplast i naturen og havet, ifølge opplysninger fra Miljødirektoratet. Det er i dag ikke gode alternativer til gummigranulat på baner som brukes hele året.

Sarpsborg stadion er eneste kommunaleide anlegg som har kunstgress. Kommunen har kjøpt inn utstyr for rensing og tilbakeføring av granulat til kunstgressmatten. Ytterligere anbefalte tiltak er å asfaltere egen plass til snølagring og etablere filter i kummer for å hindre at gummigranulatet havner i avløpssystemet. Rådmannen mener det er viktig at kommunen som eier av kunstgressanlegg viser bevissthet rundt granulatet som et miljøproblem, har kontinuerlig fokus på dette temaet og går foran med et godt eksempel ved å iverksette tiltak. Det er videre nødvendig å bevisstgjøre både brukere og driftspersonell på stadion. Rådmannen anser at nødvendige tiltak kan gjennomføres for 1 million kroner, og anbefaler dette.

Eierskap

Ved bystyrets behandling av sak om Sarpsborg 08s etablering av nytt tribuneanlegg i søndre sving i fjor varslet rådmannen at det måtte arbeides med opprydninger rundt plikter, ansvarsforhold og oppgavefordeling for alle aktører som er på stadion og stadionområdet. Sarpsborg kommune og klubben Sarpsborg 08 eier i dag ulike deler på tribunen mot jernbanen og familietribunen.

Både kommunen og Sarpsborg 08 er enige i at «delt eierskap» på grunn og faste innretninger ikke er optimalt med tanke på ansvar, forvaltning, drift og vedlikehold. Det er derfor forhandlet mellom partene om løsninger som gjør at det blir «rene» eierskap på jernbanetribunen og familietribunen. Sarpsborg 08 eier i dag alle setene på jernbanetribunen, og Sarpsborg kommune eier setene på familietribunen (mot isbanen). Oppryddingen innebærer at Sarpsborg 08 overtar setene på familietribunen, og Sarpsborg kommune overtar setene på jernbanetribunen. Sarpsborg kommune vil da eie 770 flere seter enn i dag. I tillegg overtar kommunen et enkelt bygg med toaletter og sikkerhetsrom. En forutsetning for en slik løsning er at begge partene besørger nødvendig rehabilitering av sine «deler» slik at tribunene er godkjente både etter nasjonalt regelverk og etter UEFAS krav. Dette innebærer at Sarpsborg08 foretar utskifting av seter på jernbanetribunen. For kommunens del innebærer dette en utbedring av fundamenter, søyler og betongdragere.

Nødvendige eiertransaksjoner kan gjennomføres for en netto utgift på 1,5 millioner kroner.

Aktuell link / Sarpsborg kommune