april 29

Nyutdannet politi: 8 av 10 er nå i jobb..

PÅ VEI TIL JOBB: Kullet som gikk ut fra Politihøgskolen i 2017, her fra avslutningen i Rådhuset i Oslo i fjor, er godt på vei til å få jobb i etaten. 8 av 10 er nå i jobb, også andelen i fast jobb øker. Foto: Kåre Magnar Hansen.

8 av 10 er nå i jobb

81 prosent av de som har vitnemål fra Politihøgskolen i 2017 er nå i jobb i politiet. Dette er en økning på nær 10 prosent fra årsskiftet, viser nye tall fra Politidirektoratet.

Tallene for 1. kvartal 2018 viser også at kullet som gikk ut i 2016 nå er på nivå med tidligere kull, hvor 94 – 97 prosent har stilling i etaten.

Faste

Når det gjelder faste ansettelser viser tallene også stigende andel for kullene de siste årene. 9 av 10 fra 2015-kullet er i fast jobb, og 7 av 10 fra 2016-kullet, for dette kullet er det en økning på 10 prosent fra forrige måling. Andelen i fast jobb fra 2017-kullet øker også, fra 24 prosent ved årsskiftet til drøyt 36 prosent ved utgangen av mars 2018.

Andelen i fast jobb for de tre siste årskullene øker altså jevnt og trutt, og når det gjelder kullet fra fire år tilbake, i 2014, er 97 prosent i fast stilling.

  • En gledelig utvikling, dette går riktig vei. Både etaten og samfunnet har behov for de vi utdanner, sier rektor Nina Skarpenes ved Politihøgskolen.

Input / foto via Politihøgskolen