mai 02

Disse kommunale veiene i Sarpsborg får ny asfalt..

Foto via Statens vegvesen / presse

Her er listen over de kommunale veiene i Sarpsborg som får ny asfalt i 2018..

Dette er forslaget som politikerne i utvalg for plan, miljø og teknikk får til behandling i sitt møte 9. mai. Hvis de følger rådmannens forslag er det disse veiene som skal få ny asfalt i år opplyser kommunen på sine nettsider.

Disse prioriteres

• Storeperveien (Per Gynt veien – Kurlandveien) 200 meter.

• Madam Arnesens vei (Olaf Amundsens vei – Shell) 445 meter.

• Hundskinnveien (Biltema – Vogts vei) 820 meter.

• Dr. Johnsens gate (Ludvig Enges vei – Coop Extra) 240 meter.

• Hevingen (nærmest Rv 111) 80 meter.

• Karjolveien 580 meter.

• Bruseveien 380 meter.

• Kirkegata – Bispegata (Fv 109 – Borghilds gate) 300 meter.

• St. Nikolas gate (Fv 118 – Aarslands gate) 400 meter.

• Brenneveien (Brenne gård – Årbu bro) 1100 meter.

Sum: 4545 meter.

9,1

9,1 millioner kroner er bevilget på investeringsbudsjettet til oppgradering av kommunale veier i 2018. Prioriteringen er gjort ut fra en samlet vurdering av forhold som veistandard, skadeomfang, trafikkmengde. I år ble cirka 50 veistrekninger vurdert.

Disse skal også asfalteres

I tillegg til de veiene som prioriteres i denne saken vil Aagaardsveien og Fjelldalveien (Kalakroken – Karjolveien) bli rustet opp og asfaltert for totalt 3,7 millioner kroner. Dette er veiprosjekter med egne bevilgninger.

En rekke veier vil også bli asfaltert i forbindelse med større vann – og avløpsprosjekter. Veidelen av VVA-prosjektene utgjør 5,8 millioner kroner i 2018 og skal benyttes i blant annet Sandesundsveien, Olsokveien, Ringgata, Kruses gate, Tordenskjolds gate, Albert Moeskaus vei og Sarpsborgveien. Enkelte av disse prosjektene forventes ikke å bli ferdigstilt før i 2019.

Reserveliste

Her er reservelisten over veistrekninger som er aktuelle dersom noen av de prioriterte prosjektene i hovedlisten må utsettes som følge av private grave- og utbyggingsprosjekter som ikke er kjent våren 2018, og som vil kunne berøre disse.

• Hovdenveien (nordre del) 1100 meter.

• Bjørndalsveien (øst for Frendeveien) 200 meter.

• Blessomveien (bakken) 265 meter.

• Grimkells gate (vestre del) 75 meter.

• Bakkeliveien (søndre del) 560 meter.

• Lundgårds vei (Fv 118 – Madam Arnesens vei) 340 meter.

• Vogts vei/Vestre vei (Fv 118 – Albert Moeskaus vei) 1100 meter.

• Statsminister Kolstads vei (nordre del) 500 meter.

• Opstadveien (nordre del) 1300 meter.

• Jellestadveien (Brusemyrveien – Holmegil) 365 meter.

• Borregaardsveien (søndre del) 140 meter.

• Per Gynt veien (Storeperveien – Jutulveien) 290 meter.

• Hundskinnveien (Plantasjen – Tune kirkegård) 400 meter

Sum: 6635 meter.

Når en kjørevei rustes opp og asfalteres vil normalt tilliggende fortau og gang- og sykkelveier inkluderes i prosjektet. Dette for å sikre at gående og syklister har et minst like godt tilbud som bilistene.

Aktuell link