mai 02

Økt mangel på arbeidskraft. Sykepleiere og…

NAVs bedriftsundersøkelse viser at mangelen på arbeidskraft i norske bedrifter til sammen utgjør 44 400 personer. Det er en økning på over 30 prosent fra i fjor.

Kartlegger

Bedriftsundersøkelse kartlegger etterspørselen etter og mangel på arbeidskraft, både fylkesvis og innenfor den enkelte næring. Resultatene fra årets undersøkelse tyder på at norsk økonomi vil fortsette i den positive retningen vi har sett det siste året, etter oljenedturen i årene før opplyser NAV i en artikkel.

Stor mangel på sykepleiere

Mangelen på arbeidskraft er størst innen eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig tjenesteyting. I denne næringen er mangelen estimert til 12 800 personer.

Det er også høy mangel innen helse- og sosialtjenester med 10 200 personer. Ser vi på enkeltyrker, er det størst mangel innen ulike helseyrker og særlig sykepleiere, hvor mangelen er estimert til hele 4 550 personer. Det er også stor mangel på tømrere og snekkere, samt yrker innen it som programvareutviklere og systemanalytikere.

Aktuell link