mai 02

Rekordmange plukker søppel..

Denne uken er det strandryddeuken. Selve strandryddedagen, som har vært arrangert siden 2011, er lørdag 5. mai. Den åpnes av klima- og miljøminister Ola Elvestuen opplyser Klima og miljødepartementet.

Imponerende

-Det er et imponerende stort engasjement land og strand rundt. Hele 2000 ryddeaksjoner er planlagt, og det er ventet at så mange som 100 000 mennesker deltar denne uken. Det er fantastisk at så mange helt frivillig er med på å fjerne store avfallsmengdene, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Det er organisasjonen Hold Norge Rent som står bak. Det er en medlemsorganisasjon for bedrifter, offentlige virksomheter og organisasjoner. «Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt!», er slagordet.

Ansvar

Det er forbudt å forsøple i Norge, og vi har et av verdens beste retur- og avfallsystemer. Vi har alle et ansvar for å kaste avfallet vårt i søppelkasser eller ta det med hjem. Men strandrydding er likevel et viktig tiltak for å redusere marin forsøpling og spredning av mikroplast.

Regjeringen har i år satt av 80 millioner til tiltak for å rydde opp marint avfall og hindre at det oppstår. Bevilgningen er tidoblet på tre år og sikrer i dag støtte til over 70 prosjekter over hele landet. Pengene går til alt fra kartlegging av havbunn og rydding av strender, til en forsøksordning om miljøvennlig båtvasking for å unngå spredning av mikroplast og miljøgifter fra bunnstoff.

«Fishing for Litter»

I prosjektet «Fishing for Litter», kan fiskere og andre gratis levere avfall de får opp under fiske. Med nesten to millioner kroner i støtte sikrer regjeringen at ordningen videreføres i 2018 og at et nytt, niende mottak åpnes i Lofoten. Miljødirektoratet utreder samtidig en landsomfattende ordning hvor avfallet kan leveres uten merkostnad basert på erfaringene fra «Fishing for Litter«.

Foto via Klima- og miljødepartementet / arkiv