mai 04

Forsvaret populær blant IT-studenter..

En vernepliktig soldat på jobb i Joint operation centre (JOC) i Forsvarets operative hovedkvarter. Foto: Jonas Selim/Forsvaret.

Forsvaret populær blant IT-studenter

Norske IT-studenter mener Forsvaret er en av Norges mest attraktive arbeidsgivere. Det gleder Forsvarets cybersjef, som sier Forsvaret skal være best på cybersikkerhet.

| via Forsvaret

Forsvaret har noe av det mest teknologisk avanserte utstyret i landet, og dermed mange spennende jobbmuligheter innen IT og teknologi.

Nå rangerer norske IT-studenter Forsvaret som nummer tre blant attraktive arbeidsgivere, kun slått av Google og Microsoft. Det kommer fram i en undersøkelse utført av Universum, blant 12.000 studenter.

– Vi ser en økt interesse for å jobbe med IT i Forsvaret, sier sjef for Cyberforsvaret, Inge Kampenes, og legger til:

– For Forsvaret er det viktig å sikre at vi har personell og kompetanse i årene framover. Vi er opptatt av å finne flinke folk til å realisere prosjektene foran oss.

Forsvaret skal blant annet investere i nytt IT- og sambandsmateriell og styrke kapasiteter på sikkerhetssiden.

MANGE MULIGHETER

Han viser til at studenter som ønsker å jobbe med IT har mange ulike muligheter i Forsvaret.

– Vi har oppgaver innenfor mange områder som er tidsriktige. IT- og cybersikkerhet er selvsagt sentrale oppgaver, men også IT-arbeid som skal bidra til å forbedre Forsvarets operative evne, drift og vedlikehold av IT-systemer, og å forsvare Forsvarets nettverk mot cyberangrep.

Hos oss kan man for eksempel jobbe med understøtte av verdens mest teknologisk avanserte kampfly, F-35.

Andre muligheter er å etablere nettverk av IT- og kommunikasjonsløsninger på de stedene i verden der Forsvaret har personell.

MER ENN EN JOBB

IT-studentene svarer at de assosierer Forsvaret med høyt ansvarsnivå, utfordrende arbeidsoppgaver og samfunnsansvar.

Kampenes tror mange ser på en jobb i Forsvaret som en mindre A4- preget jobb enn mange andre IT-stillinger.

– Hos oss kan man for eksempel jobbe med understøtte av verdens mest teknologisk avanserte kampfly, F-35, sier sjef for Cyberforsvaret.

– Samtidig handler en jobb i Forsvaret også om å beskytte og ruste Norge for moderne trusler.

– En av de viktigste oppgavene til Cyberforsvaret er å sørge for sikkert samband for et moderne Forsvar, sier Kampenes.

Cyberforsvaret etablerer, drifter og beskytter Forsvarets datanettverk og samband.

– Digitaliseringen og moderniseringen av Forsvaret har åpnet for betydelige muligheter, men har også gjort oss teknologisk avhengige og sårbare på andre måter enn tidligere.

Han legger til:

– Vi vet at andre nasjoner bruker betydelige ressurser på å skaffe seg evne til å påvirke, sabotere og infiltrere IT-systemer. Det er viktig at vi har evne til å beskytte informasjonen og materiellet som vi bruker store summer på å anskaffe. God cybersikkerhet er en forutsetning for modernisering av militære styrker og er noe som satses på både i NATO og hos våre partnere.

Også innen områder som ingeniør, business, jus og helse og medisin scorer Forsvaret godt, i følge Universum.

HØYE SØKERTALL

Forsvaret er også attraktivt som studiested.

– Interessen for utdanning i Forsvaret er generelt meget god og søkertallene til årets utdanningsopptak er rekordhøyt, sier Tom Simonsen, HR-direktør i Forsvaret.

Både interessen for høyere utdanning i Forsvaret og for å bli soldat er høy.

– Bachelorutdannelsene våre har veldig høye søkertall, det samme gjelder for å bli grenader i Hæren.

Flygerskolen og Etterretningshøgskolen er blant andre studier som er populære.

– Forsvaret kan blant annet tilby en unik lederutdanning, med god kombinasjon mellom teori og praksis. Du får muligheten til å praktisere lederskapet i krevende operasjoner hjemme og ute. Dette kan få andre konkurrere med, sier Simonsen.

Aktuell link / Forsvaret