mai 07

Alkolås blir påbudt i nye norske busser og minibusser fra 2019..

Alle nye busser og minibusser som registreres fra 1.januar 2019 må ha alkolås. Kjøretøy som allerede er registrert må montere alkolås før 2024 eller tas ut av drift opplyser Statens vegvesen i en melding.

Trafikksikkerhetstiltak

Alkolåsen er et trafikksikkerhetstiltak som skal bidra til å forhindre kjøring med promille. Flere buss- og transportselskap har allerede montert alkolås på sine kjøretøy. Låsen kobles til kjøretøyet slik at det ikke er mulig å kjøre hvis sjåføren er påvirket av alkohol.

Transportselskapene må selv betale for montering, service og kalibrering av alkolåsene. De tekniske oppgavene knyttet til alkolåsene må bli gjort hos et godkjent alkolåsverksted.

Overgangsordning i fem år

Det vil bli en overgangsordning på fem år for registrerte kjøretøy for å gi transportselskapene tid til å installere utstyret i takt med alminnelig utskiftingstakt for busser. Slik får transportselskapene også mulighet til å planlegge finansiering av alkolåsene.

Påbudet gjelder alle norskregistrerte busser og minibusser i (klasse M3 og M2). Drosjer i klasse M1 (altså personbiler) er foreløpig unntatt kravet.

Detaljer ikke klare

Statens vegvesen arbeider nå med forskrift om alkolås som vil regulere detaljene i den nye ordningen som vil gjelde fra 1. januar 2019.

Foto via Statens vegvesen