mai 07

Rekordlavt antall russeulykker..

Selv om ulykkestallene synker, er det forsatt viktig å bevisstgjøre russen på hvor viktig sikkerhet på russebil og russebuss er, understreker forsikringsselskapet If. Foto via If

Aldri tidligere har det vært så få ulykker med russebiler og -busser på veien.

På begynnelsen av 2000-tallet var det i gjennomsnitt over 150 ulykker med russebiler og russebusser før 17. mai hvert år, med en ulykkestopp i 2004 på 174 ulykker. Det viser skadetall fra forsikringsselskapet If. I fjor var det rekordlave 50 ulykker, mot 63 året før opplyser If i en melding.

Opptatt av trygghet

  • Nedgangen i antallet ulykker de siste årene skyldes særlig at russen er blitt mer opptatt av tryggheten på kjøretøyer selv, og at veimyndighetene har gjort et godt forebyggende arbeid. Medarbeiderne på trafikkstasjonene landet rundt fortjener skryt, sier kommunikasjonsrådgiver Sigmund Clementz i If.

Færre personskader

Det finnes ikke samletall for personskader hos russ, men av dem som var forsikret i If ble ingen skadet i trafikkulykker i fjor. Året før var det tre som ble skadet, og i 2015 var det fem. Til sammenligning var antallet trafikkulykker med personskade der russ var involvert, 16 ulykkestilfeller i 2002.

– Personskadene varierer veldig med tallet på alvorlige trafikkulykker. En kraftig ulykke betyr mange personskader fordi mange ferdes i samme kjøretøy. Derfor er det så viktig med fortsatt sikkerhetsarbeid rettet mot russ, særlig bevisstgjøring om bruk av bilbelte, sier Sigmund Clementz.

Støtte til sjåfør

Sammen med Personskadeforbundet LTN gir forsikringsselskapet If 1000 kroner til russ som vil betale en sjåfør for å kjøre bussen deres to netter på valgfrie datoer i mai. 60-70 søker hvert år, og får sponset sjåfør. Årets tall over hvor mange som har fått støtte er ikke klare ennå.

– Dette er et bidrag for å bevisstgjøre hvor viktig det er å stille med edru sjåfør på fest. Med ordningen får vi en anledning til å snakke trafikksikkerhet med russ, sier Sigmund Clementz i If.