mai 09

I to uker gjennomfører Sykehuset Østfold kurs om utfordrende situasjoner..

I to uker gjennomfører prehospital avdeling kurs hvor lærlinger og ambulansemedarbeidere får opplæring og trening i håndtering av forskjellige ulykker og akutte hendelser. Kurset gir deltakerne mulighet til å prøve seg i noen av de mest utfordrende situasjoner de kan oppleve i jobben som ambulansemedarbeider opplyser sykehuset i en ny artikkel.

20 deltakere

  • Det er noen år siden sist det ble gjennomført et fullverdig kurs over to uker, sier paramedic/anestesisykepleier Morten Fredrik Bakkerud som jobber som fagutviklingskonsulent i prehospital avdeling. 20 deltakere, hovedsakelig førsteårs lærlinger, men også flere andreårs lærlinger og fremtidig vikar, er med på det ambulanseoperative kurset som startet sist uke.

Det meste av undervisningen foregår ved brannstasjonen i Moss.

  • Det har vært både teori og praksis, med fokus på leder ambulanse og samband, sier Bakkerud.

I samarbeid med brannvesenet ble det sist uke gjennomført øvelser med blant annet bil i vann, ulykke med truck, røykutvikling i bolig, truende pasient og tømmerulykke.

Her kan du lese mer via sykehusets nettsider. Foto via sykehuset Østfold