mai 09

Ta sommarjobb som fisker?

Er du mellom 12 og 25 år kan du nå søke sommarjobb som fisker.

  • Sjømatnæringa er en viktig framtidsnæring for Norge, og regjeringa vil styrke rekrutteringa til fiskeryrket. Derfor oppfordrer jeg alle ungdommer som er nysgjerrige på fiskeryrket til å ta sommerjobb som fisker, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Ordningen med ungdomsfiske gir ungdom mellom 12 og 25 år mulighet til å drive fiske i sommerferien. Alle som fisker etter sommarjobb kan nå registrere seg hos Fiskeridirektoratet.

Bare 20 prosent av de som har fiske som hovedyrke er under 30 år. De siste årene har vi fått flere eldre fiskere, mens trenden er motsatt for de yngre.

Målet med ungdomsfiskeordningen er å gi unge en inngang til fiskeryrket. 

Stortinget har bedt regjeringa om å utrede ordningen med tanke på å utvide den. Dette arbeidet er ikke helt ferdigstilt ennå.

Departementet har valgt å videreføre forskriften da fisket etter rognkjeks kan starte allerede 12. mai. Dersom konklusjonen av dette arbeidet blir at ungdomsfiskeordningen skal endres, vil forskriften bli retta opp etter behov.

Mer om ordningen

• Ordninga med ungdomsfiske gir ungdom mellom 12 og 25 år mulighet til å drive fiske i sommerferien.

• Ordningen vil gjelde for hele landet i perioden fra og med 18.juni og til og med 10. august 2018, og handler om alle fiskeslag som blir fanga i de vanlige fiskeriene langs kysten

• Ungdom under 12 år kan av sikkerhetsgrunner ikke delta i ordningen.