mai 14

98 millioner til 550 lokale tiltak på Østlandet. Mange fikk penger i Østfold..

Foto via Sparebankstiftelsen / Sverre Chr. Jarild

Deler ut

Sparebankstiftelsen DNB tildeler i overkant av 98 millioner kroner fordelt på 550 lokale prosjekter på Østlandet.

Dette er det største beløpet stiftelsen noensinne har bidratt med i en lokal tildelingsrunde. Stiftelsen mottok også rekordmange søknader – 2049 søknader – denne runden.

De tildelte beløpene varierer fra 2.240 kroner og til 4 millioner kroner, med et gjennomsnittlig beløp på 179.000 kroner opplyser stiftelsen i en melding,

iØstfold

Fordeling per støtteområde

Prosent av tildelingsbeløp fordelt på formålsområdene til Sparebankstiftelsen DNB:

• Nærmiljø, idrett og lek: 44%

• Kunst og kultur: 23%

• Natur og friluftsliv: 24%

• Kulturminner og historie: 9%

Stiftelsens prioriterte målgruppe er barn og unge opp til 25 år.

Tilhørighet og gode møteplasser

Sparebankstiftelsen DNB er opptatt av å skape gode møteplasser, bidra til mer aktivitet og at flere opplever tilhørighet. Stiftelsen støtter frivillige organisasjoner som gjennomfører ideer og tiltak til glede for nærmiljøet. Tiltakene som får støtte skal være til glede for mange, ha et perspektiv utover dagen i dag, involvere frivillige og bidra til engasjement, aktivitet og fellesskap.

Eksempler på hva pengene går til i denne tildelingsrunden er: Tilrettelegging av friluftsarenaer, utstyr til koding og elektronikkverksteder, skolegårdsprosjekter, lyd-, lys- og sceneutstyr, etablering av kjøkkenhage, kjelkehockey og kulturminneformidling.

Ny sjanse 1. september

Stiftelsen har to tildelingsrunder årlig til lokale tiltak på Østlandet. Søknadsfristene er 1. februar og 1. september. Søknadsskjema og informasjon finnes på sparebankstiftelsen.no