mai 16

Stor skogbrannfare i Østfold..

Som følge av stor fare for gress-, skog- og lyngbrann ønsker brannsjefene i Østfold å påminne om ekstra varsomhet mot å gjøre opp ild i og i nærheten av skog og annen utmark.

Fra 15.april

Vi minner om at åpen ild i og i nærheten av skogmark er forbudt uten tillatelse fra brannvesenet (kommunen) i tidsrommet mellom 15. april og 15. september hvert år.

Varmt og tørt

Det varme og tørre været som vi har hatt i vårt distrikt i lengre tid kan føre til stor gress-, skog- og lyngbrann i kommunene, og derfor er det viktig at man viser stor forsiktighet. Skogbrannfarevarselet, se www.yr.no øker til meget stor skogbrannfare i løpet av uken på bakgrunn av det foreløpige værvarsel som er utgitt.

Dersom ingen endring og fortsatt økende skogbrannfare vil det utstedes totalforbud mot bruk av ild i og i nærheten av skog og annen utmark.

Ild ved sjøen

Flere har stilt spørsmål om bålfyring og grilling ved sjøen. Vi har imidlertid vegetasjon langs hele kysten vår, og det skal svært lite til før man mister kontrollen selv med et lite kaffebål nær vannkanten. Det kan også nevnes at engangsgriller ved flere tilfeller har startet både små og større branner her i distriktet.

Brannvesenet oppfordrer alle til å respektere denne vær varsom henstillingen mot bruk av ild i denne perioden. Skader oppstått som følge av bruk av alle typer ild eller annen aktivitet som fører til brann, kan medføre erstatnings- og straffeansvar.

Artikkelen er hentet fra Sarpsborg kommune / aktuell link