mai 19

Østfold fylkeskommune og Fredrikstad kommune vil si ja til interkommunale idrettshaller. Rådmannen i Sarpsborg vil si nei..

Utvalg for kultur og oppvekst i Sarpsborg skal behandle denne saken i sitt møte 29.mai. Deretter går saken til formannskapet 7.juni og til bystyret 21.juni opplyser Sarpsborg kommune på sine nettsider.

Her er rådmannens forslag

• Sarpsborg kommune deltar ikke i forprosjekt for interkommunale idrettsanlegg ved Fredrik II og Greåker videregående skoler.

• Sarpsborg kommune deltar i dialog med Fredrikstad kommune og Storebrand fond for å avklare rammebetingelsene for et interkommunalt samarbeid i Østfoldhallen. Kommunen forutsetter at kostnadene ved dette blir vesentlig lavere enn skissert for anleggene ved de videregående skolene.

• Blir det vedtatt å bygge ny ungdomsskole vis a vis Greåker videregående skole ønsker Sarpsborg kommune dialog med Østfold fylkeskommune om et samarbeid om blant annet arealer for fysisk aktivitet.

Har allerede investert mye

Fylkeskommunen skal uansett bygge lokaler for fysisk aktivitet ved de to skolene. Ved et spleiselag med kommunene ønsker fylkeskommunen å bygge større. Her er alternativene.

Interkommunal hall: Et interkommunalt anlegg ved Greåker videregående skole er skissert med en flerbrukshall tilrettelagt for friidrett med tribunekapasitet på 500-800 sitteplasser. I tillegg kommer en spinningsal, styrkerom og buldrevegg. Samlet arealbehov er cirka 8.300 kvadratmeter brutto.

En ren fylkeskommunal hall: En ren fylkeskommunal hall ved Greåker videregående skole er skissert å inneholde: 1 håndballbane, 2 aktivitetssaler, 1 spinningsal, 1 styrkerom og buldre/klatrevegg. Samlet areal er beregnet til cirka 4.000 kvadratmeter brutto, altså 4.300 kvadratmeter mindre enn en interkommunal hall.

Rådmannen kan ikke anbefale at Sarpsborg kommune går inn i et forprosjekt, hvor forventningen er at Sarpsborg kommune skal bidra med anslagsvis 50 millioner kroner i investering og binde seg til å bidra til driften i 20 år med nærmere 3 millioner kroner årlig. Rådmannen viser til de store økonomiske utfordringene kommunen har i kommende 4-års periode innen oppvekst og velferd. Innenfor kultursektoren er det også store investeringsbehov både på bibliotek og Sarpsborg scene.

Sarpsborg kommune bygget for få år siden nytt utendørs friidrettsanlegg ved Kalnes videregående skole. Det er i tillegg et godt rekrutteringsanlegg for friidrett (Friplassen) i tilknytning til Sandbakken skole.

Åpen for andre løsninger

Rådmannen anbefaler likevel at Sarpsborg kommune deltar i dialog med Fredrikstad kommune og Storebrand fond for å avklare rammebetingelsene for et mulig interkommunalt samarbeid i Østfoldhallen. Forutsetningen fra Sarpsborg kommunes side, er at dette får en betydelig lavere kostnad, både når det gjelder investering og drift.

Blir det vedtatt å bygge ny ungdomsskole vis a vis Greåker videregående skole ønsker Sarpsborg kommune å gå i dialog med Østfold fylkeskommune for å få vurdert et samarbeid om blant annet arealer for fysisk aktivitet. Forutsetningen er at fylkeskommunens utbyggingsplaner eventuelt blir realisert i noenlunde samme tidsrom.