mai 24

9 av 10 sjekker ikke redningsvesten..

VESTAMBASSADØR: Alex Rosén oppfordrer alle til å sjekke vesten 26. mai. Foto: Redningsselskapet

9 av 10 sjekker ikke redningsvesten

En oppblåsbar redningsvest trenger vedlikehold for å fungere. Men få vet hvordan det gjøres.

–Vi gjorde en undersøkelse i samarbeid med DSB i fjor som viste at hele 87 prosent av vestbrukerne ikke tok årlig kontroll av redningsvesten. Dette kan være livsfarlig, sier kommunikasjonssjef Frode Pedersen i Redningsselskapet i en melding.

Oppblåsbare vester har de senere årene blitt svært populære, men for at de skal fungere er man avhengig av at flere ting er i orden.

Lungen og gasspatronen må være tett, samtidig som cellulosetabletten ikke må ha gått ut på dato. Dette må sjekkes minst en gang i året, noe de færreste gjør.

26 drukninger fra båt i 2017

–Noe av det viktigste og enkleste knyttet til sikkerhet på sjøen er å bruke redningsvest. Flere liv kunne vært reddet ved bruk av vest.Det er viktig at de voksne er gode rollemodeller for barna og bruker vest, sier  kommunikasjonsrådgiver Marie Brudevold i Gjensidige, Redningsselskapets samarbeidspartner.

Årlig drukner rundt 30 personer fra fritidsbåt. De færreste av disse brukte redningsvest.En dårlig vedlikeholdt redningsvest vil være en elendig livsforsikring i en kritisk situasjon.

–Våre skippere har flere ganger sjekket vester som viser seg å være uten gasspatron. Det sier seg selv at den vil fungere dårlig i en nødsituasjon, sier Pedersen.

Mangel på kunnskap

De som slurver med å sjekke redningsvesten oppgir tre hovedårsaker til å droppe kontroll av vest. Alle handler om mangel på kunnskap. Det største gruppen svarer at de ikke vet at det er et vedlikeholdsbehov på redningsvester (39%), mens en fjerdedel (25%) vet ikke hva man bør kontrollere. En siste fjerdedel (23%) sier at de glemmer eller ikke tar seg tid til å sjekke vesten.

–Disse tallene er skremmende lesning, og det vil Redningsselskapet arbeide for å endre på, sier Pedersen.

Gratis vestsjekk

Førstkommende lørdag (26.5) arrangerer Redningsselskapet sjekk vesten-dagen, en storstilt dugnad der alle får sjekket vesten sin helt gratis på alle selskapets kontorer og baser over hele landet.

Sjekk vesten selv

• Sjekk CO 2 -patronen for korrosjon, og at hetten ikke er punktert eller merket av utløsersplinten.

• Se etter tegn på slitasje. Kontroller bånd, sømmer og spenner.

• Ved hyppig bruk skal utløsermekanismen skiftes årlig. Til fritidsbruk skal denne skiftes hvert tredje år. Husk å sjekke at utløpsdatoen (replace by..) ikke er passert – skift utløsermekanismen i god tid.

• Sjekk lungen ved å blåse opp vesten med munnstykket (bruk helst pumpe for å unngå fukt) og la den ligge i 24 timer. Dersom lungen lekker, eller blir skadet bør du levere inn vesten til godkjent serviceverksted. Prøv aldri å reparere vesten selv.

• Etter at du har gått gjennom punktene over, skriver du ned datoen for servicen på servicearket du finner i vesten.

• Pakk vesten igjen.

www.sjekkvesten.no