mai 24

Stor jobbehelg på Østfoldbanen..

Helgen 26-27.mai innstilles togtrafikken på Østfoldbanen, Gjøvikbanen, Dovrebanen og deler av Rørosbanen. Årsaken er at Bane NOR gjør viktige arbeider med vedlikehold og utbygging på disse strekningene.

-Vi minner om at selv om vanlig togtrafikk opphører, vil det kontinuerlig kjøre skinnegående arbeidsmaskiner, som vil forflytte seg over lengre strekninger opplyser Bane Nor i en melding.

Østfoldbanen

Stekningen fra Oslo S til Ski/Mysen/Kornsjø blir stengt fra lørdag 26. mai ca. klokken 01:30 fram til søndag 27. mai ca. klokken 14:00. Se informasjon på NSBs nettsider om hvordan trafikken avvikles i denne perioden.

Follobanen

Den 22 kilometer lange Follbanen er planlagt ferdig i slutten av 2021. Banen vil blant annet gi bedre punktlighet, økt kapasitet og halvere reisetiden mellom Oslo S og Ski. Som et ledd i anleggsarbeidet gjøres mange arbeidsoperasjoner tett opptil spor i drift, noe som av sikkerhetsgrunner krever stans i togtrafikken.

I Gamlebyen ved Oslo S og på Loenga skal det utføres grunnarbeid, arbeid med jernbanetekniske installasjoner og boring av fundamenter til master. Det blir også noe jernbanetekniske arbeid og bygging av føringsveier langs Østfoldbanen mot Sydhavna.

Det gjøres også diverse anleggsarbeider og jernbanetekniske arbeider på Ski stasjon og strekningen mellom Ski og Langhus, samt i Finstadtunnelen like syd for Ski. Verken i Oslo eller på Ski vil arbeidene medføre støyulemper av betydning.

Sandbukta-Moss-Såstad

I Sandbukta nord for Moss gjøres arbeid i regi av utbyggingsprosjektet for nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad.

  • Vi fortsetter de forberedende arbeidene ved Sandbukta. Det innebærer fjerning av fjellmasser nær opptil eksisterende spor. Vi kommer også til å fjerne en del trær i sydenden av Moss havn, som forberedelse til at vi senere skal legge om togsporet. Omleggingen innebærer at vi klarer å opprettholde vanlig togdrift sydover i Østfold under hele anleggsperioden, forteller Glenn-Frode Lund, kommunikasjonsrådgiver for prosjektet.

Nytt dobbeltspor og ny stasjon i Moss skal være operativ fra 2024 og vil sikre raskere reisetid, gi rom for flere avganger og åpne for å flytte mer gods fra vei til jernbane.

Vedlikehold og fornyelse

Mens banen er stengt utføres det også en rekke små og store oppgaver knyttet til fornyelse og vedlikehold, noe som bidrar til bedre komfort og driftssikkerhet på strekningen.

Blant annet blir det arbeid med sporvekselvarmen på Oppegård stasjon, og i Kjølstadtunnelene mellom Ski og Ås skal det jobbes i forbindelse med at vann- og frostsikringen blir byttet under sommerens togfrie periode.

Råde / Onsøy

Mellom Råde og Onsøy skal sporet nøytraliseres. Ved bygging av nytt spor, skinnebytte eller hver gang skinnen kappes i forbindelse med vedlikehold av spor, må det sikres at skinnene får riktig nøytraltemperatur. Nøytraliseringen sørger for at balansepunktet mellom trykk- og strekkrefter i skinnen blir riktig, og da begrenses påvirkningen fra temperaturkreftene.

Mellom Haug og Seut skal det gjøres grunnundersøkelser i samband med planene om nytt dobbeltspor, og på Østre linje planlegges punktvise bytter av skinner og sviller. En rekke andre steder på Østfoldbanen blir det rutinemessige arbeider og kontroller av de tekniske anleggene mens togene står.