mai 28

Liseberg neste! Tryggere skolevei i snart 50 år med skolepatruljen..

Skolepatruljen i Halden har eksistert i snart 50 år, og er unik i Østfoldsammenheng.

Liseberg neste

Liseberg neste! Nok et skoleår går mot slutten, og tradisjon tro reiser snart 3 busser med syvende-klassinger fra Halden til Liseberg. Turen er gulrota og premien for flott innsats i skolepatruljen gjennom et helt skoleår, hvor elevene har bidratt aktivt med å trygge skoleveien til sine medelever.

Skolepatruljen i Halden har eksistert i snart 50 år, og er unik i Østfoldsammenheng opplyser Sparebank 1 i en melding.

  • Ingen andre byer i Østfold har et tilsvarende opplegg for sine skoler, og det kan skolene i byen og flere tusen Haldenelever som har bidratt i skolepatruljen være stolte av, sier banksjef i SpareBank 1 Østfold Akershus i Halden, Tom Willy Prangerød.

Nesten alle skolene deltar. Banken sørger for vester og flagg som gjør elevene synlige i trafikkbildet og for Liseberg tur. Trygg Trafikk bidrar med materiell og samarbeider med lærerne om trafikk opplæringen.

Kurser

«Skolepatruljene ved Halden-skolene gjør og har gjort en formidabel og viktig jobb i årrekke. I et tett samarbeid med Sparebank 1 Østfold Akershus kurser Trygg Trafikk trafikkontaktene ved skolene. Elevene får økt trafikkompetanse og bidrar til at medelevene føler seg trygge og at bilister blir oppmerksomme på sårbare trafikanter, sier Distriktsleder i Trygg Trafikk Paal-Gunnar Mathisen»

Erfaringer fra Folkevang skole

Folkevang skole er snart igjennom det første året med skolepatrulje, og de melder om positive erfaringer;

-Vi har bare fått positive tilbakemeldinger både fra FAU og foreldrene. Det har vært veldig populært å stå i skolepatruljen, og vi måtte trekke blant alle de som ville stå da vi bare hadde behov for ti elever dette skoleåret. De som ble trukket ut i høst har holdt ut hele skoleåret, sier lærer ved Folkevang skole Linda Anneth Hallman.

-Elevene har vært stolte av å være en del av dette. Det er ikke alltid like morsomt å stå

skolepatrulje i all slags vær, men elevene som har stått skolepatrulje har tatt oppgaven alvorlig og vært kjempe flinke gjennom hele skoleåret, fortsetter Linda Anneth Hallman.

Bedre trafikksikkerhet

Folkevang skole har jevnlig trafikkopplæring som gjelder for fotgjengere, og mye av undervisningsmateriellet hentes fra Trygg Trafikk. Når elevene kommer til mellomtrinnet får de trafikkopplæring for sykkel. I tillegg har de mange samtaler om hvordan man ferdes i trafikken i forbindelse med diverse turer.

Linda Anneth Hallman forteller at de har snakket mye om trafikksikkerhet i hennes klasse, spesielt i høst når skolepatruljen startet. Hun er ikke i tvil om at skolepatruljen har bidratt til ekstra fokus på trafikksikkerhet både i skoletiden og på skoleveien.

-Skolepatruljen er en viktig del av trafikksikkerheten ved Folkevang skole. Det er tydelig at både fotgjengere og bilister blir mer skjerpet når det står elever med gule vester i kryssene, fortsetter Hallman.

Skolepatruljen vokser

Fra høsten av blir det skolesammenslåing mellom Folkevang skole og Idd skole. Det betyr ny skolevei for elevene.

  • Skolepatruljen følger med på «flyttelasset» og både foreldre og elever kan være trygge på at den skal fortsette å være en viktig del av trafikksikkerheten ved den nye skolen. Den vil til og med bli utvidet, avslutter Linda Anneth Hallman.

Andre skoler utvider også patruljene, og ved Os skole har de dette skoleåret hatt en ekstra patrulje i arbeid.

-Vi heier på skolepatruljen og alle de flinke elevene som hvert å bidrar til økt trafikksikkerhet for sine medelever. Det er flott at skolepatruljen i Halden vokser, og i banken ser vi frem til å fortsette å bidra til skolepatruljen i årene fremover, avslutter banksjef Tom Willy Prangerød.