mai 29

Rekordmange fullfører videregående..

Nesten 75 prosent av de som begynte på videregående skole i 2012 fullførte innen fem år. Dette er det høyeste tallet som er målt, og en økning på 1,5 prosentpoeng fra i fjor – og en økning på nesten 5 prosentpoeng siden Kunnskapsløftet ble innført i 2006.

– Jeg er veldig glad for at den positive utviklingen fortsetter. Vi har jobbet målrettet for å hindre frafall og ser at politikken virker. Med Kunnskapsløftet som Høyre innførte fikk vi kunnskap om hvor vi måtte sette inn tiltak, og de grunnleggende ferdighetene ble løftet opp, og økningen i gjennomføring ser vi spesielt blant elever med svakt utgangspunkt fra grunnskolen, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner i en melding.

Både på yrkesfag og studieforberedende øker gjennomføringen. Økningen er størst blant elever som begynner på studieforberedende utdanningsprogrammer. Der fullfører hele 87 prosent, noe som er en økning på 1,6 prosentpoeng sammenliknet med i fjor. Økningen er størst blant guttene på studieforberedende, opp over 2 prosentpoeng.

– Vi skal holde trykket oppe

Antallet elever som gjennomfører er størst i Akershus, mens det er lavest gjennomføring i Finnmark.

– Vi er ikke i mål.  Fortsatt er det for mange som dropper ut, og vi har ambisjoner om at 9 av 10 skal fullføre. Derfor trapper vi opp innsatsen på tidlig innsats med flere lærere og plikt til intensivopplæring i regning, lesing og skriving. Vi innfører ny struktur på yrkesfagene som skal gi mer og tidligere spesialisering og vi holder på fraværsgrensen. Vi skal holde trykket oppe slik at enda flere ungdommer fullfører, sier Sanner.

Se alle tallene hos SSB

Gjennomføring i videregående skole

• Gjennomføringen fortsetter å øke – blant elever som begynte i videregående i 2012 var det 74,4 som fem år etter hadde fullført med studie- eller yrkeskompetanse

• Dette er det høyeste tallet som er målt, og en økning på 1,5 prosentpoeng fra i fjor og en økning på nesten 5 prosentpoeng siden 2006-kullet (første Kunnskapsløft-kullet)

• Økningen er størst blant elever som begynner på studieforberedende, opp 1,6 prosent fra i fjor til 87 prosent

• Økningen er størst blant elever med svakt utgangspunkt fra grunnskolen

• Klart større økning i gjennomføring blant elever med innvandrerbakgrunn

• Etterkommere (2. generasjon) har nå høyere gjennomføring enn alle elever samlet

• Etterkommerne har økt gjennomføringen med over åtte prosentpoeng siden 2006-kullet.

• 60 prosent av elevene som begynner på yrkesfag fullfører innen fem år, opp 1 prosentpoeng fra i fjor.

• Økningen er noe større blant guttene, opp 1,7 prosentpoeng til 70 prosent

• 80 prosent av jentene fullfører videregående, opp 1,2 prosentpoeng

• Økningen er særlig stor blant gutter som begynte på studieforberedende – opp over 2 prosentpoeng til 84 prosent

• Gjennomføringen er høyest i Akershus – der gjennomfører 4 av 5 elever (80,4 prosent) innen fem år

• Økningen i gjennomføring er størst i Hedmark og Oppland, opp nesten 3 prosentpoeng

• Det er lavest gjennomføring i Finnmark der 62,2 prosent av elevene i Finnmark fullfører (nedgang på 2 prosentpoeng fra i fjor etter en økning på 9 prosentpoeng i fjor)

• Det er økning i gjennomføring i 17 av 19 fylker (nedgang i Sogn og Fjordane og Finnmark)