mai 30

Fordelte tilskudd til frivillige organisasjoner i Sarpsborg..

Utvalg for kultur og oppvekst i Sarpsborg behandlet fordeling av tilskudd til en rekke lokale organisasjoner i sitt møte på tirsdag opplyser kommunen i en artikkel. Her finner du oversikt over fordelingen.

Tilskudd til kulturaktiviteter for mennensker med bistandsbehov

Det er satt av kr. 485.000,- til fordeling til kulturaktiviteter for mennesker med bistandsbehov. Kommunen har mottatt 7 søknader om tilskudd.

Somaliske forening har søkt om tilskudd for å skape aktiviteter for medlemmer som har bistandsbehov, men søknaden er avslått fordi mener det er for uklart hva tilskuddet skal brukes til.

Fordeling

AOF Østfold – 180.000

Nygårdshaugen IL – 260.000

Sarpsborg somaliske organisasjon – avslag

Detroit cars – 5.000

IMPULS – 10.000

Sarpsborg innebandyklubb – 22.000

Tune sokn – 8.000

Drifts- og aktivitetstilskudd til lag og foreninger

Det er satt av kr. 2 847.266,- til fordeling til drifts- og aktivitetstilskudd til lag og foreninger. Kommunen har mottatt 99 søknader om tilskudd, og det er omsøkt til sammen kr. 11 706.783,-.

I underkant av 2 mill. kr. fordeles som drifts- og aktivitetstilskudd med grunnlag i driftsutgifter og aktivitetsnivå. Kr. 842.000,- fordeles ut fra antall medlemmer mellom 6 og 19 år. Medlemstilskuddet settes til kr. 125,- pr. medlem.

Fordeling følger av denne tabellen. 

Tilskudd til drift av grendehus

Det er vedtatt nye retningslinjer for tildeling av tilskudd til kulturformål i Sarpsborg kommune fra 2018. I denne forbindelse ble det vedtatt å opprette en egen tilskuddsordning for drift av grendehus.

Det ble imidlertid ikke definert en egen ramme til fordeling til grendehusene. Tilskudd til drift av

grendehus belastes fortsatt samme ramme som drifts- og aktivitetstilskuddet. Rådmannen ønsker å fremme egen sak i løpet av 2018 for å vedta en totalramme til fordeling til grendehusene.

Det har kommet inn 6 søknader om tilskudd til drift av grendehus.  Det var tilsammen søkt om 220 000,-

Fordeling

Folkvang grendehus – 10.000

Nye folkets hus (Greåker) – 7.000

Foreningen speidertun – 10.000

Agnalt grendehus – 35.000

Gunnarstorp grendehus – 30.000

Ingedal grendehus – 20.000

Foto via Sarpsborg kommune / aktuell link