mai 30

Legeforeningen krever strakstiltak for fastlegeordningen..

– NÅ MÅ MYNDIGHETENE VÅKNE. Marit Hermansen mener myndighetene må ta tak i utfordringene i fastlegeordningen umiddelbart. Foto: Legeforeningen/Thomas Barstad Eckhoff

Handling

  • Vi krever umiddelbar handling. Det er ingen tid å miste, sier president Marit Hermansen. Legeforeningens landsstyre samlet seg i dag bak en egen resolusjon for en fastlegeordning i krise.

Halvparten av landets kommuner har problemer med å rekruttere kvalifiserte fastleger. Ti av landets største kommuner melder at situasjonen har forverret seg dramatisk bare siden i fjor. Rekrutteringssvikten henger sterkt sammen med en stadig lengre og mer krevende arbeidshverdag skriver foreningen i en melding.

Under Legeforeningens landsstyremøte ble det derfor fremmet en egen resolusjon om fastlegeordningen. Resolusjonen ble enstemmig vedtatt av de 148 delegatene til stede på Soria Moria.

– Nå må myndighetene våkne

  • Resolusjonen som landsstyret har samlet seg om i dag sender et tydelig politisk signal. Situasjonen lar seg ikke løse uten bedre rammevilkår og flere fastleger. Utfordringene fastlegeordningen står overfor, krever at man tar tak i dette umiddelbart. Nå må myndighetene våkne, sier Hermansen.

Helsedirektoratets undersøkelse viser at fastleger jobber i snitt 55,6 timer i uka. Ti prosent jobber mer enn 75 timer i uken. Omtrent halvparten av landets fastleger ser ikke for seg å fortsette i jobben innen fem år.

Legeforeningens landsstyre har samlet seg om følgende resolusjon:

En fastlegeordning i krise – nå må det vises handlekraft!

Fastlegeordningen er en av de mest vellykkete helsereformene i Norge. Den gir kontinuitet i lege-pasientforholdet, god tilgjengelighet og har som mål å sikre likeverdige legetjenester i hele landet. Derfor er det svært alvorlig at fastlegeordningen, grunnmuren i hele helsetjenesten, nå slår sprekker.

Landets kommuner har store rekrutteringsutfordringer. Dette henger sammen med en stadig mer krevende arbeidshverdag. Helsedirektoratets tidsbruksundersøkelse viser at fastlegene jobber i snitt 55,6 timer i uka. Omtrent halvparten av landets fastleger ser ikke for seg å jobbe som fastlege om fem år. Uten en solid fastlegeordning vil pasientenes helsetilbud svekkes betydelig og sykehusene overbelastes.

Rekrutteringskrisen må møtes med følgende strakstiltak

• Rekruttere minst 500 nye fastleger i spesialisering årlig (ALIS)

• Unge fastleger må sikres et grunntilskudd ved etablering av ny fastlegepraksis

• Medisinstudentene må ha minimum 10 uker praksis i primærhelsetjenesten

• Den ukontrollerte oppgaveoverføringen fra ulike aktører til fastlegene må stanses

• Listelengden må ned, finansieringen styrkes og sosiale rettigheter sikres

Enstemmig vedtatt av Legeforeningens landsstyre 30. mai 2018.