mai 30

Syv millioner til mer liv og røre på skolene i Østfold. Tiltak..

Frisbeeløype, utekjøkken og uteskole er bare noen av de mange flotte tiltakene som i dag fikk penger av Østfoldhelsa. Hele syv millioner kroner fra prosjekt RØRE ble fordelt til Østfold-skoler, som ønsker å være med å fremme folkehelse opplyser Østfold fylkeskommune i en artikkel:

Se liste over hvilke skoler og tiltak som får penger. (PDF, 68 kB)

  • En viktig forutsetning for læring er god helse, god fysisk form, bra mat og nok søvn, og det er dette RØRE 6-19-prosjektet handler om. Lærerne er et uvurderlig bidrag til arbeidet med helsefremmende skoler, og den store søknadsmengden viser at mange ser viktigheten av forebyggende og helsefremmende aktiviteter på skolene. Et av delmålene i prosjektet er å nå ut til alle skoler i fylket, og jeg oppfordrer derfor de skolene som enda ikke har søkt om å gjøre dette i neste og siste utlysning våren 2019, sier Inger Christin Torp, styreleder i Østfoldhelsa.

Om prosjekt RØRE 6-19

Prosjekt RØRE 6-19 gjennomføres på skoler i Østfold, og ledes av Østfold fylkeskommune og partnerskapet Østfoldhelsa. Sparebankstiftelsen DNB har gitt 26,5 millioner kroner til prosjektet, og Østfold fylkeskommune har også en betydelig egeninnsats i prosjektet.

Prosjektet handler om at god helse, god fysisk form, bra mat og nok søvn er en viktig forutsetning for læring.

I første og andre utlysningsrunde fordelte styret for Østfoldhelsa tilsammen 9.480.000 kr.

I denne tredje søknadsrunden mottok prosjekt RØRE 6-19 hele 139 søknader på cirka 14 millioner kroner fra 68 ulike skoler. 7.117.000 kr tildeles i denne runden og skal benyttes på skolene i løpet av skoleåret 2018 – 2019.

Aktuell link

Foto via Østfold fylkeskommune