juni 01

Det er nå registrert 3 690 helt ledige i Østfold..

Det er nå registrert 3 690 helt ledige i Østfold, 2,6 prosent av arbeidsstyrken. – Ledigheten i Østfold er nå 6 prosent lavere enn i mai 2017, sier fylkesdirektør Sverre Jespersen i en melding.

Ledigheten i landet er på 2,2 prosent, og har gått ned med 15 prosent fra mai 2017. Det er lavest ledighet i Sogn og Fjordane med 1,3 prosent. Høyest ledighet er det i Vestfold og Finnmark, begge med 2,7 prosent helt ledige.

Bruttoledigheten

Ved utgangen av mai deltok 919 arbeidssøkere på arbeidsmarkedstiltak i Østfold. Sammen med de helt ledige utgjør dette 4 609 østfoldinger uten ordinært arbeid, 3,2 prosent av arbeidsstyrken. Dette er en nedgang med 517 personer siden mai 2017, da 3,6 prosent av arbeidsstyrken var bruttoledige.

Nedgangen innen industriarbeid og bygg og anlegg fortsetter

Det er nå 389 helt ledige med yrkesbakgrunn fra industri, en nedgang med 101 helt ledige fra mai 2017. Det er 322 helt ledige med yrkesbakgrunn fra bygg- og anlegg, 65 færre ledige enn i fjor. Flest ledige er det innen butikk- og salgsarbeid, med 513 helt ledige. Det er en økning med 24 helt ledige sammenlignet med mai i fjor.

Ledigheten i de største kommunene

Blant fylkets kommuner med mer enn 10 000 innbyggere, er ledigheten i Askim på 3,2 prosent, Eidsberg på 3,1 prosent, Moss på 3,0 prosent, Fredrikstad og Sarpsborg, begge på 2,8 prosent, Halden på 2,6 prosent og Rygge på 2,0 prosent. Målt i antall personer synker ledigheten mest i Moss.

Ungdomsledigheten

I mai måned er ledigheten for unge under 30 år 3,3 prosent, 1 075 helt ledige, en nedgang med 55 personer i forhold til mai 2017. I tillegg deltar 318 unge på arbeidsmarkedstiltak i regi av NAV. Samlet er det 1 393 bruttoledige unge under 30 år, 4,3 prosent av arbeidsstyrken, 193 færre bruttoledige enn mai i fjor.

Flere utlyste stillinger

I mai ble det lyst ut 1 859 stillinger i Østfold via NAV, en økning med 723 stillinger fra samme måned i fjor. Flest utlyste stillinger er det i bygg- og anlegg og helse, pleie og omsorg med henholdsvis 390 og 327 stillinger.

Antallet nye utlysninger på nav.no har økt betraktelig etter at det i 2017 ble inngått samarbeid med ulike aktører om mer effektiv innhenting av ledige stillinger. Økningen i antall ledige stillinger kan derfor ikke alene tolkes som en økning i etterspørselen etter arbeidskraft.