juni 01

MYE feil! Dette norske vogntoget var på vei ut av landet med store bremsemangler og dårlig lastsikring..

Dette norske vogntoget var på vei ut av landet med store bremsemangler og dårlig lastsikring. Luftlekkasje + feil på både ABS & EBS.

Begjært avregistrert

Henger var også begjært avregistrert pga manglende omregistrering. Avskilta og klart kjøreforbud. Står på Svinesund.

Foto via Statens vegvesen