juni 02

Antibiotika innen 60 minutter. Det er målet når en pasient har blodforgiftning..

Mina Haugen og Marianne Strand i ett av rommene hvor pasienter vurderes ut fra hastegrad. Foto via sykehuset Østfold

Har nådd målet

Antibiotika innen 60 minutter. Det er målet når en pasient har blodforgiftning opplyser sykehuset Østfold på sine nettsider. – De siste tallene fra akuttmottaket viser at vi nå klarer å oppdage og starte behandling av absolutt de fleste av disse pasientene innen en time, sier driftskoordinator Camilla Amundsen.

Livstruende

Blodforgiftning (sepsis) er en livstruende tilstand, som oppstår når kroppens reaksjon på en infeksjon skader eget vev og organer. Det kan oppstå svikt i ett eller flere organer og utvikle seg til septisk sjokk, bli livstruende og ved forsinket eller mangelfull behandling, ha dødelig utfall.

  • Rask og målrettet behandling er avgjørende, og kan i enkelte tilfeller forhindre utvikling av blodforgiftning. Vi hadde en antagelse av at denne pasientgruppen ikke tidlig nok ble identifisert eller fikk behandling med antibiotika innen 60 minutter, slik nasjonale retningslinjer beskriver. Antagelsen var korrekt. Vi brukte noen ganger opp til fire ganger lenger tid enn det som er anbefalt. Nå har vi en median på 51 minutter. Det vil si at tallet 51 står i midten når alle målingene er ordnet fra minst til størst, sier Amundsen.

Et omfattende arbeid

Våren 2016 ble det opprettet en tverrfaglig arbeidsgruppe i akuttmottaket og forbedringsarbeidet startet for fullt. I 2017 ble også et tverrfaglig team fra akuttmottaket med i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet, I trygge hender 24/7. Programmet skal bidra til å redusere pasientskader i Norge og har laget tiltakspakker. En av pakkene er «Tidlig oppdagelse og behandling av sepsis».

  • Kartlegging av pasienters vitale funksjoner er viktig for å oppdage sepsis så tidlig som mulig. Vi har tatt i bruk nye arbeidsmetoder og nye skåringsverktøy for å kunne oppdage blodforgiftning raskt og starte behandling. Og resultatene viser at vi lykkes. Dette er et stort løft for pasientsikkerheten, sier Amundsen.

Mange av tiltakene akuttmottaket har innført, har også hatt en positiv effekt for andre pasientgrupper.

Her kan du lese mer via sykehuset Østfolds nettsider