juni 05

Røde varselflagg: 36 alvorlige voldssaker mot små barn i 2017..

Etterforskningsleder Kåre Svang ved Kripos. Foto via Kripos

36 alvorlige voldssaker mot små barn i 2017

Kripos ble i 2017 varslet om 36 tilfeller av grov og dødelig vold mot små barn. Dette er de mest alvorlige sakene hvor barn innlegges på sykehus over lengre tid, stor fare for varige mén og barnedødsfall. Det er de aller minste barna som blir utsatt for den alvorligste volden. Det er de som tåler minst opplyser Kripos i en ny artikkel.

  • Alle som er i kontakt med barn må bli flinkere til se etter røde varselflagg. Om det er på helsestasjon, barnehage eller i omgangskretsen til barnet, må alle bli flinkere til å se etter tegn på mishandling. Vi ser ofte at barn kommer inn med flere alvorlige skader som er påført over tid, og som kunne vært oppdaget tidligere, sier etterforskningsleder Kåre Svang ved Kripos.

Riksadvokaten har besluttet at politidistriktene skal varsle Kripos i alle saker der små barn dør eller blir utsatt for alvorlig vold.

  • Det viktigste er at alle som har med barn å gjøre, lærer seg å se etter tegn på mishandling og varsler politi eller barnevern. Først da vil vi kunne redde barn fra å bli traumatisert, invalidisert eller i verste fall drept av de som skulle beskytte dem, sier Svang.

Alle har et ansvar for å avverge vold, og avvergingsplikten i straffeloven opphever taushetsplikten. Hvis du har mistanke om at et barn utsettes for vold har du en selvstendig plikt til å melde i fra til politiet eller barnevernet i din kommune.

Oppfordring til å melde ifra

Det blir denne uken publisert flere filmer på Kripos sine sosiale medier med informasjon og oppfordring til å melde ifra.

Kripos har det siste året fått økte bevilgninger til å forebygge og etterforske vold mot barn. Det betyr at det nå er ansatt flere etterforskere på Kripos som kan bistå politidistriktene i vold mot barn-saker.

«Røde varselflagg» – Når skal vi reagere?

Det er ikke noe enkelt svar på dette og det kan ofte være litt sammensatt av flere faktorer. Hvert enkelt tilfelle må vurderes individuelt sammen med flere opplysninger. Alle som arbeider med barn – jo yngre, desto viktigere – må tørre å tenke tanken om at barn kan utsettes for vold.

Se etter de røde varselsflaggene:

Barn som ofte kommer til lege for undersøkelse

Barn som ofte legges inn på sykehus

Skader av forskjellige alder, gjerne bruddskader

Gjentatte sår og blåmerker som barn/voksne ikke kan forklare hvordan har oppstått

Hendelser som har skjedd når kun en person er til stede

Usammenhengende og endrede forklaringer fra foreldrene om skadeforløpet

Forklaringen til foreldrene stemmer ikke med skadebildet – «kart og terreng»

Foreldre som unngår kommunikasjon

Barn som holder seg alene

Barnets tannstatus – NB: et av de første tegn på omsorgssvikt

Barn med hodepine eller magesmerter

Spedbarnet som ikke vokser

Et «friskt» spedbarn som er i ferd med å «dø»

Naturlige steder at blåmerker/arr/sår/kuler oppstår

Panne

Bakhodet

Albuer

Halebenet

Knær

Skinnleggen

Unaturlige steder at blåmerker/arr/sår/kuler oppstår

Baksiden av kroppen – sete og rygg

Underarm

Håndflater

Mage

Underliv

På større muskelgrupper som lårene

Nese

Området rundt halsen

Ut og innsiden av lårene

Øret